22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Non-covalent interactions of pyrene end-labeled star poly(e-caprolactone)s with fullerene", Ahmet Uner, Erdinc Doganci, M. Atilla Tasdelen, J. APPL. POLYM. SCI. , DOI: 10.1002/APP.46520, , (2018)
  • "One-Pot Photoinduced Synthesis of Dansyl Containing Acylamide Hydrogels and Their Chemosensing Properties, ", M. Uygun, E. Doganci, M. A. Tasdelen, A. G. Gurek, J. App. Polym. Chem. , 10.1002/app.47096, , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Synthesis and characterization of a superhydrophobic surface from cyclic olefin copolymer", E.Doganci and H.Y.Erbil, Sectio AA Chemia , LXIII, 11, , (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Selection of Catalyst in the polycondensation of L-lactic acid under Continuous Microwave Irradiation", Başak Temur Ergan, Mahmut Bayramoğlu, Ahmet Serdar Ergan, Erdinç Doğancı, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies September 30-October 3 2015 in İzmir, TURKEY. GCST 2015, , , , (2015)
  • "Biyobozunur, Kolesterol Sonlu ve Fosfazen Merkezli Yıldız Kaprolakton Polimerin β-Siklodekstrin ile Supramoleküler İnklüzyon Kompleksleri", Erdinç Doğancı, Mesut Görür, Oktay Eren, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, IV. Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi, 05-08 Eylül 2012, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., , , Sözlü bildiri, , (2012)
Devamı »