18 Ağustos 2018 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Non-covalent interactions of pyrene end-labeled star poly(e-caprolactone)s with fullerene", Ahmet Uner, Erdinc Doganci, M. Atilla Tasdelen, J. APPL. POLYM. SCI. , DOI: 10.1002/APP.46520, , (2018)
  • "Synthesis, characterization and surface properties of star-shaped polymericsurfactants with polyhedral oligomeric silsesquioxane core", Ahmet Uner, Erdinc Doganci, Mehmet Atilla Tasdelen, Faruk Yilmaz, Aysegul Gurek, Polymer International, DOI:10.1002/pi.5420, , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Synthesis and characterization of a superhydrophobic surface from cyclic olefin copolymer", E.Doganci and H.Y.Erbil, Sectio AA Chemia , LXIII, 11, , (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Selection of Catalyst in the polycondensation of L-lactic acid under Continuous Microwave Irradiation", Başak Temur Ergan, Mahmut Bayramoğlu, Ahmet Serdar Ergan, Erdinç Doğancı, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies September 30-October 3 2015 in İzmir, TURKEY. GCST 2015, , , , (2015)
  • "Biyobozunur, Kolesterol Sonlu ve Fosfazen Merkezli Yıldız Kaprolakton Polimerin β-Siklodekstrin ile Supramoleküler İnklüzyon Kompleksleri", Erdinç Doğancı, Mesut Görür, Oktay Eren, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, IV. Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi, 05-08 Eylül 2012, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., , , Sözlü bildiri, , (2012)
Devamı »