20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Okul Müdürlerinin Ulusal Kültür Profili", Soner Polat, Şöheyda Doyuran, Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma Ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma Ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu , 2005, , (2005)
Tez:
Uluslararası-
2) "Örgüt Kültürünün, Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi", N. Elbir, Ş. Doyuran, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2005, , (2005)
Tez:
Ulusal-
3) "Okul Yöneticilerinin Güç Mesafesi Ve Kollektif-Bireysel Algi Düzeyleri Ve Çatişma Yönetim Stratejileri ve Seçilen Çatişma Stillerinin Örgüt Kültürünü Etkileme Düzeyi Arasindaki İlişki", E. Yapıcı, Ş. Doyuran Göktürk, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri konferansı Bildiri Kitabı, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı , 2005, , (2005)
Tez:
Ulusal-
4) "Okul Müdürlerinin Güç Mesafesi Ve Belirsizlikten Kaçınma Eğilimleri İle Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki", S. Polat, Ş. Doyuran Göktürk, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Bildiri Kitabı, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı , 2005, , (2005)
Tez:
Ulusal-
5) "Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi", U. Sarıdede, Ş. Göktürk, XIII. Eğitim Bilimleri Konferansı Bildiri Kitabı, XIII. Eğitim Bilimleri Konferansı, 2004, , (2004)
Tez:
Ulusal-
6) "Eğitim Örgütlerinde Çokboyutlu İş Etiği ve Örgütsel Adanmışlık", C. Celep, Ş. Doyuran, U. Sarıdede, T. Değirmenci, XIII. Eğitim Bilimleri Konferansı Bildiri Kitabı, XIII. Eğitim Bilimleri Konferansı, 2004, , (2004)
Tez:
Ulusal-
7) "Yükseköğretimde örgütsel kültürün incelenmesi", H. Arslan, Ş. Göktürk, XII. Eğitim Bilimleri Konferansı Bildiri Kitabı, XII. Eğitim Bilimleri Konferansı, , 595-614, (2003)
Tez:
Ulusal-
8) "The Impact of Culture On Different Dimensions of Organizational Commitment", Şöheyda Doyuran, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 11, , (2002)
Tez:
Uluslararası-
9) "Antecedents of Organizational Commitment in Universities", Şöheyda Doyuran, The Balkans Scientific and Education Conference Proceedings, The Balkans Scientific and Education Conference, , 130-133, (2002)
Tez:
Uluslararası-
10) "Dünyadaki Iki-Dilli Eğitim Politikalarına Bakış", S. Doyuran, İ. Tuncel, İ. Ercan, X. Ulusal Egitim Bilimleri konferansı bildirileri, X. Ulusal Egitim Bilimleri konferansı , , , (2001)
Tez:
Ulusal-