26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2013 | Tez Konusu: Değer Ediniminde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Emel Özden Çelik
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2010 | Tez Konusu: Yükseköğretim yöneticilerinin idari davranışlarıyla duygusal ve sosyal yeterlikleri üzerine kültürlerarası (Finlandiya ve Türkiye) bir araştırma
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Osman Ferda Beytekin
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2008 | Tez Konusu: Üniversite öğretim üyelerinin çalışma biçiminin örgütsel bağlılık boyutlarına ve işten ayrılma niyetlerine etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Yasemin Mert Kaya
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2007 | Tez Konusu: Öğretmenlerde örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme ihlal algısı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: zeynep Oğul Selekler
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2006 | Tez Konusu: İdareci ve öğretmenlerin, örgütsel vatandaşlık davranışlarını öğretmenlerin mesleki başarı ölçütü olarak algılama düzeyleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ayşe Aktaş
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2006 | Tez Konusu: Okul kültürünün Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının başarısına etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Duygu Uğur
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2004 | Tez Konusu: Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılığının İşi Bırakma Niyetine etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ufuk Sarıdede
Diğer Danışman: | Durum: