12 Kasım 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effective parental involvement in education: Experiences and perceptions of Turkish teachers from private schools", Şöheyda Göktürk, Selin Dinçkal, Teachers and Teaching: Theory and Practice , 24, 2, (2018)
 • "Experimenting with internationalisation in troubled times: the critical case of Turkish higher education", "Şöheyda Göktürk", Özlem Kaymaz Şişmanoğlu", "Oğuzhan Bozoğlu", Journal of Higher Education Policy & Management, 40, 6, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The Effects of Cultural Values on the Quality of Mentoring Relationship", Şöheyda Göktürk, Hasan Arslan, The International Journal of Educational Researchers, 2010, 31-42, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Okul Müdürlerinin Ulusal Kültür Profili", Soner Polat, Şöheyda Doyuran, Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma Ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma Ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu , 2005, , (2005)
 • "Örgüt Kültürünün, Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi", N. Elbir, Ş. Doyuran, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2005, , (2005)
Devamı »

Dersler

 • Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Eğitim Politikası ve Reformu, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »