15 Kasım 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Mahalli Yerleştirme Sistemine İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Başiskele Örneği", "Esma Buluş Kırıkkaya", "Gülşah Atasoy", "Doğan Güllü", EJER tam metin bildiri kitapçığı, VthİnternationalEurasianEducationalResearchCongress, 2-5 Mayıs 2018, Antalya, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Basit Makineler Konusuna Yönelik Geliştirilen Materyalin Öğretime Etkisinin İncelenmesi", "Gülşah Atasoy", "Doğan Güllü", , 13. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 04-06 Ekim 2018, Denizli, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
3) "Fen Öğretiminde Materyal Kullanımı: Işık ve Ses Ünitesi ", "Doğan Güllü", "Meltem Aslan", Bildiri Özet Kitapçığı, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017) 08-11 Mayıs 2017, Kıbrıs, , , 249, (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ KONUSUNA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MATERYALİN ÖĞRETİMDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", "Aydan Aytekin", "Doğan Güllü", bildiri kitapçığı, 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
5) "FEN VE TEKNOLOJİ 8. SINIF SES ÜNİTESİNDE MATERYAL KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", "Doğan Güllü", "Aydan Aytekin", Bildiri Kitapçığı, 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
6) "Kavram Karikatürlerinin Bilgiyi Sorgulatarak, Öğrenmeyi Derinleştirmesine Etkisi: 7. Sınıf “Işık” Ünitesi Örneği", ", Emine Eraslan, Sibel Kaya, Doğan Güllü, , , 6. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, , 150-155, (2013)
Tez:
Ulusal-
7) "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığı Seviyesinin İncelenmesi", Ümit DURUK, Doğan GÜLLÜ, , 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
8) "Student opinions about elective courses in changing education: The example of Kocaeli University faculty of Education", Yıldız Öztan Ulusoy", "Funda Dağ", "Dilek Fidan", "Ümit Sahranç", "Banu İnan", "Doğan Güllü, Journal of Educational and Instructional Studies , , 2, 135-142, (2011)
Tez:
Uluslararası-
9) "İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE OYUN TEMELLİ ÖĞRETİM: KARTLARLA BİLEŞİK OLUŞTURALIM", Doğan GÜLLÜ, Didem ÇETİNBAŞ, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,23-25 Eylül, 2010. Dokuz Eylül Ünv. İZMİR, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,23-25 Eylül, 2010. Dokuz Eylül Ünv. İZMİR, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
10) "Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencileri İçin Kimya Derslerinde Oyun İle Eğitim: Organik Bileşiklerin Adlandırılması Oyunu", "Doğan GÜLLÜ","Esra BOZKURT","Gülşah BALİ", Kongre Tam Metin Kitabı, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1, 109, (2009)
Tez:
Uluslararası-
11) "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Gazlar Konusundaki Kavram Yanılgıları", "Doğan GÜLLÜ", "Esma BULUŞ KIRIKKAYA", VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale 2-4 Mayıs 2008,Bildirileler Kitabı, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , , 57-60, (2008)
Tez:
Ulusal-
12) "4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Deslerindeki Yeterliklerine Duydukları Güven Düzeyleri İle Fene Karşı Tutumları Arasındaki İlişki", "Esma BULUŞ KIRIKKAYA", "Ruhan ÖZEL", "Zeynep ÖZBUDAK", "Doğan GÜLLÜ", VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-29 Ağustos 2008, Bolu Bildirler Kitabı, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-29 Ağustos 2008, Bolu , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
13) "Kocaeli İli Ortaöğretim Başarısızlık Nedenleri. ", Komisyon, Kocaeli Birinci Eğitim Sempozyumu, Kocaeli Birinci Eğitim Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Ulusal-