21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2018 | Tez Konusu: Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi ‘Işığın ve SesinYayılması’ Ünitesine Yönelik Geliştirilen Materyal ve Deney Etkilerinin Öğrenci Akademik Başarısıve Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi.
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Aydan AYTEKİN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2016 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Meltem IRAK
Diğer Danışman: | Durum: Devam
3 ) 2014 | Tez Konusu: İlköğretim 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Oyun Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Didem ÇETİNBAŞ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2012 | Tez Konusu: İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Seviyesinin Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ümit DURUK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2010 | Tez Konusu: SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORULARININ FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMLARI İLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ruhan ÖZEL
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti