15 Kasım 2019 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Söz Edi̇mi̇ Kuramına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı: Di̇ksiyon Dersleri̇ İçin Bir Etki̇nlik Denemesi̇. ", Fidan, D., TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12266, ISSN: 1308-2140 , 12/25., 373-400., (2017)
Tez:
2) "Effects of the types of error, proficiency level of the learners and nature of the recasts on the uptake of learners", Yüksel, D., Karagül-İnan, B., Fidan, D., Educational Research and Reviews, 12(20), 1008-1014., (2017)
Tez:
3) "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları ve Öğretmen-Öğrenici Görüşleri / Grammar Subjects in Turkish as a Foreign Language Course Books and Teachers’-Learners’ Views", Dilek Fidan, Turkish Studies, 11/14 Summer, 257-276, (2016)
Tez:
4) "How do levels of depression and anxiety as symptoms in menstrual cycle affects voice signals? ", Dilek Fidan, The Journal of International Civilization Studies. , Vol. I/Autumn , 33-46, (2016)
Tez:
5) "“Okur Dostu Metin Olma Özelliği ile Okuduğunu Anlama Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çelik,T, Demirgüneş,S., Fidan, D., Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Baskent University Journal of Education., 2 (1), 119-127, (2015)
Tez:
6) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Kullanılması", Fulya TOP, Dilek FİDAN & V.Doğan GÜNAY, International Journal of Language Academy, 3/3, 23-36, (2015)
Tez:
7) "Learners’ preferences of oral corrective feedback: An example of Turkish as a foreign language learners", Dilek Fidan, Educational Research and Reviews, 10(9), 1311-1317, (2015)
Tez:
8) " "Teacher questions and their functions in Turkish as a Foreign Language (TFL) Classes",", Banu İnan, Diek Fidan, Procedia Social and Behavioural Sciences, 70, 1070-1077, (2013)
Tez:
9) "Student Opinion About Elective Courses in Changing Education: The Example of Kocaeli University Faculty of Education ", Ulusoy, Ö. U.- F. Dağ- D.Fidan- Ü. Sahranç- B. İnan, D. Güllü., Journal of Educational and Instructional Studies in The World - ISSN: 2146-7463. , 2, 135-142., (2013)
Tez:
10) "Oral Corrective Feedback Patterns In Turkish As A Foreign Language (TFL) Classes", Dilek Fidan, Banu İnan Karagül, 5.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı: Bildiriler. , , 119-127, (2012)
Tez:
11) "Eşseslilik ", Fidan, D., Felsefe Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Cevizci). İstanbul: Ebabil Yayınları, 5, , (2007)
Tez:
12) "Eşzamanlılık ", Fidan, D., Felsefe Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Cevizci). İstanbul: Ebabil Yayınları., 5, , (2007)
Tez:
13) "Eşanlamlılık ", Fidan, D., Felsefe Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Cevizci). İstanbul: Ebabil Yayınları, 5, , (2007)
Tez:
14) "Türkçede Ezgi Örüntülerinin Tümce Türlerine Göre Değişimleri ", Fidan, D., Dilbilim İncelemeleri. (Yay. Haz. İ. Ergenç / S. İşsever / S. Gökmen /Ö. Aydın). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, , 44-66, (2004)
Tez:
15) "Artzamanlı Dilbilim", Fidan, D., Felsefe Ansiklopedisi. İstanbul: Etik Yayınları, 1, 625-626, (2003)
Tez: