21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Speech intelligibility tests for the Turkish language. ", Zokoll, M.A., Hochmuth, S.,Fidan, D., Wagener, K.C., Ergenç, İ., Kollmeier, B. , Proceedings of the 15th Annual Meeting of the German Association of Audiology (DGA) on CD-ROM. ISBN: 978-3-9813141-2-0. , 15th Annual Meeting of the German Association of Audiology (DGA) , , , (2012)
Tez:
Uluslararası
2) "Oral Corrective Feedback Patterns In Turkish As A Foreign Language (TFL) Classes", Fidan,D., B. İnan, The 5th International Turkish Language Teaching Conference: Bildiriler, The 5th International Turkish Language Teaching Conference, , 119-127, (2012)
Tez:
Uluslararası
3) "Değişen Eğitim Anlayışı İçinde Üniversite Öğrencilerinin Seçmeli Derslerle İlgili Görüşleri: KOÜ Örneği", Ulusoy, Ö. U.- F. Dağ- D.Fidan- Ü. Sahranç- B. İnan, D. Güllü., International Conference on New Trends in Education and Their Implications. (Ed. Z.Kaya- U.Demiray). Ankara: Siyasal Kitabevi., International Conference on New Trends in Education and Their Implications. , , 1504-1511, (2011)
Tez:
Uluslararası
4) "Bürünsel Anlamın Edinimi: Sesbilim ve Kullanımbilim Etkileşimi ", Ergenç,İ- Fidan, D., XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri 10-11 Mayıs 2007 (Yay. Haz. Y. Aksan/ M. Aksan). Mersin: Mersin Ün. Yay., XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı , , 36-43, (2008)
Tez:
Ulusal
5) "Travmatik Yaşantının Dildeki Görünümleri ", Ergenç,İ., Fidan, D. , XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri 27-28 Nisan 2000 (Ed. F.Ö.Ekmekçi-S.Z. Akıncı-N.Aslan-T. Bulut). Adana: Çukurova Ün. Yay., XIV. Dilbilim Kurultayı , , 40-48., (2001)
Tez:
Ulusal