16 Ekim 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Development and evaluation of the Turkish matrix sentence test", Melanie A. Zokoll, Dilek Fidan, Didem Türkyılmaz, Sabine Hochmuth, İclâl Ergenç, Gonca Sennaroğlu & Birger Kollmeier, International Journal of Audiology, , , (2015)
 • "Standardized Assessment of Reading Performance: The New International Reading Speed Texts IReST", Susanne Trauzettel-Klosinsky, Klaus Dietz, and the IReST Study Group, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 53, 5452-5461, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları ve Öğretmen-Öğrenici Görüşleri / Grammar Subjects in Turkish as a Foreign Language Course Books and Teachers’-Learners’ Views", Dilek Fidan, Turkish Studies, 11/14 Summer, 257-276, (2016)
 • "How do levels of depression and anxiety as symptoms in menstrual cycle affects voice signals? ", Dilek Fidan, The Journal of International Civilization Studies. , Vol. I/Autumn , 33-46, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Speech intelligibility tests for the Turkish language. ", Zokoll, M.A., Hochmuth, S.,Fidan, D., Wagener, K.C., Ergenç, İ., Kollmeier, B. , Proceedings of the 15th Annual Meeting of the German Association of Audiology (DGA) on CD-ROM. ISBN: 978-3-9813141-2-0. , 15th Annual Meeting of the German Association of Audiology (DGA) , , , (2012)
 • "Oral Corrective Feedback Patterns In Turkish As A Foreign Language (TFL) Classes", Fidan,D., B. İnan, The 5th International Turkish Language Teaching Conference: Bildiriler, The 5th International Turkish Language Teaching Conference, , 119-127, (2012)
Devamı »

Dersler

 • Türk Dilbilgisi: Ses Bilgisi, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretildiği Sınıflarda Sınıf İçi İletişim Örüntüleri
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Sözlü Düzeltici Dönüt Örüntüleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Assessment and optimisation of macular function with special regard to reading and motor control
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »