18 Ocak 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısını Belirleme Üzerine Bir Araştırma: Kandıra Meslek Yüksekokulu Örneği", Dilay GÜVENÇ, Tülin BAYRAKTAR, Çalışma İlişkileri Dergisi , Cilt 5, Sayı 2, Sayfa: 40-50, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Engelli İstihdamına Yönelik Yerel Eksenli Bir Çözüm Önerisi", Ayşegül Kanbak Dilay Güvenç, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 7 Haziran 2009, 91-108, (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Siyasette Cinsiyetçi Öğeler ", Dilay Güvenç , , 7-8 Aralık 2013 1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar kongresi , , , (2013)
 • "Sivil Toplumda Aktivist Deneyimler: Cesur ve Güzel", Yrd.Doç.Dr. Fatma Fidan ,Öğr.Gör. Dilay Güvenç, , Kriz ve Kritik Konferansları III, Kadın, Kriz ve Kritik, Sakarya Üniversitesi, 28-29 Kasım (2012), , , (2012)
Devamı »

Dersler

 • Büro yönetimi ve İletişim , Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: | Seviye: Ön Lisans
 • Temel Hukuk , Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: | Seviye: Ön Lisans
 • Ticaret hukuku , Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: | Seviye: Ön Lisans
Devamı »