14 Aralık 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Vitreous IL-8 and VEGF levels in diabetic macular edema with or without subretinal fluid. ", Yenihayat F, Özkan B, Kasap M, Karabaş VL, Güzel N, Akpınar G, Pirhan D., Int Ophthalmol., 10.1007, 10792-018-0874-6, (2018)
  • "Visual Outcome of an Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Approach in Pituitary Macroadenomas: Quantitative Assessment with Diffusion Tensor Imaging Early and Long-Term Results.", Anik I, Anik Y, Cabuk B, Caklili M, Pirhan D, Ozturk O, Cirak M, Ceylan S., World Neurosurg., 112, 691-701, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Diyabetik makula ödeminde subretinal ve kist içi reflektivitenin vitreus sitokin düzeyleri ile ilişkisi", Yenihayat F, Özkan B, Kasap M, Güzel N, Karabaş L, Pirhan D, Yüksel N, , TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, , , (2018)
  • "Psödoeksfoliasyon sendromu olan hastaların aköz hümör örneklerinin karşılaştırılmalı proteom analizi ", Toprak M, Yüksel N, Güzel N, Akpınar G, Kasap M, Pirhan D, , TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, , , (2016)
Devamı »