28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "PERCEPTUAL LIMITATIONS IN INTERIOR DESIGN OF PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS", "Arş. Gör. Pelin ŞENTÜRK" "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ", 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri kitabı, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, , 55-62, (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "DEPREM BOLGELERİNDE YER ALAN KONUTLARDA YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARIN TASARIM-ÜRETİM AŞAMALARININ ANALİZİ VE MEKANSAL YERLEŞİMLERİ ", "Didem ERTEN BİLGİÇ"," Elif SALİHOĞLU", Bildiri özetleri kitabı, Kocaeli 2015 Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "EĞITIM KURUMLARININ İÇ MEKÂN TASARIMLARINDA KULLANILAN DONATILARIN DEPREM HAREKETLERINE İLIŞKIN ANALIZLERI VE TASARIM ÖNERILERI", "Pelin Şentürk" "Didem Erten Bilgiç", Bildiri özetleri kitabı, Kocaeli 2015 Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
4) "Urban Identity- Globalization- Urban Transformation Triangle And Practices in 28 Haziran Neigborhood", Didem ERTEN BİLGİÇ, , Environmental and Design, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
5) "EXAMINATION OF REINFORCEMENT METHODS APPLIED TO THE DAMAGES DETERMINED DURING THE REINFORCEMENT OF HISTORICAL BUILDINGS THROUGH THE CASE OF HASEKI HÜRREM SULTAN TURKISH BATH AND HAGIA SOPHIA MUSEUM", "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ", "Öğr. Gör. Tevfik İLTER", "Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN", , WCCE-ECCE-İMO ortak konferansı, 2. Uluslararası Kültürel Mirasın Depremden Korunması Konferansı., , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
6) "KÜLTÜREL FARKLILIĞIN GELENEKSEL ÇEVRELERDE DIŞ-İÇ MEKAN OLUŞUMUNA VE KİMLİĞİNE ETKİLERİ", "Yrd. Doç. Dr. Gülin BEYHAN", "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ", , 2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜRECİNİN KONUT MEKAN OLUŞUMU VE ESKİ-YENİ KAVRAMLARINA ETKİSİ", Yrd. Doç:Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, , Bursa Yapı-Yaşam Kongresi 2010, , , (2010)
Tez:
Uluslararası
8) "İç Mimarlık Eğitiminde Mimari Bilgi", Erten Bilgiç,D, , İç Mimarlık Eğitiminde İhtiyaçlar ve Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
9) "SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ TASARIMDA İKLİM ODAKLI YAKLAŞIMLAR: GELENEKSEL ÇEVRE VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALARI ", "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ" "Yrd. Doç. Dr. Ş. Gülin BEYHAN" "Yrd. Doç. Dr. İpek FİTOZ" , Uluslararası Bursa Yapı Yaşam Kongresi Bildiri Kitabı, 2009., Uluslararası Bursa Yapı Yaşam Kongresi,2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
10) "Ekolojik, Sürdürülebilir ve Alternatif Enerji Arakesitinde Geçmişten Günümüze Yeldeğirmenleri Tasarım Uygulamaları, WINDMILL DESIGN IMPLEMENTATIONS AT THE INTERSECTION OF ECOLOGICAL, SUSTAINABLE AND ALTERNATIVE ENERGY: PAST AND PRESENT", "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ" "Yrd. Doç. Dr. Ş. Gülin BEYHAN" "Yrd. Doç. Dr. İpek FİTOZ", , Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu 2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
11) "SEKTÖREL VE KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN ETKİSİNDE BİÇİMLENEN KONUT MOBİLYAMIZIN CUMHURİYET ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE DEĞİN GÖSTERDİĞİ TASARIMA DAİR GELİŞİMİN DEPREM YÜKLERİNİ KARŞILAMASI AÇISINDAN İRDELENMESİ INVESTIGATION ON EVOLUTION OF TURKISH HOME FURNITURE DESIGN, WHICH HAS BEEN SHAPED UP BY SECTORAL AND CULTURAL FACTORS SINCE PRE-REPUBLICAN PERIOD, IN TERMS OF ENDURANCE TO EARTHQUAKE ", "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ", , Uluslar arası Kocaeli Deprem Sempozyumu, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
12) "MİMARİ TASARIMDA TEKNOLOJİ KULLANIMI BAKIMINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ İRDELENMESİ ENERJİ ÜRETİMİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR ", Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, , 3. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
13) "“Kentleşme Sürecinde Gelenek- Fonksiyonellik Ve Günümüz Değerleri Bağlamında Malzeme Seçimi Ve Yukarı Değirmendere Yerleşimi” ", Arş. Gör.Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, , III. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 2006., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
14) "AHŞAP KARKAS YAPI SİSTEMİNDE KONUT İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ İÇİN SAĞLANAN OLANAKLARIN DEPREM ETKİLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ", ARş. Gör. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, , Deprem Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
15) "KENTLEŞME, KENT KİMLİĞİ, TARİHİ KENT VE KENT MOBİLYALARI İLİŞKİSİNİN İZMİT ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ", Prof.Dr. Kamuran ÖZTEKİN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık BölümüYarç.Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık BölümüÖğr. Gör. Didem ERTEN BİLGİÇ, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık BölümüÖğr. Gör. Tevfik İLTER, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Basılmış bildiriler kitabı, s. 199-206, 2. Uluslararsı Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
16) "TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE FİZİKSEL ÇEVRE KURUCU ÖĞELERİNİN GELİŞİMİ ", Prof.Dr. Kamuran ÖZTEKİN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü Yarç.Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Didem ERTEN BİLGİÇ, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Tevfik İLTER, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü , Basılmış bildiri kitabı,s. 100-109, 2. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
17) "17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce Depremlerinde Yıkılan ve hasar Gören Binaların Yapı İnşa ve Yapı Elemanları Teknolojileri Açısından İrdelenmesi", Prof.Dr. Kamuran ÖZTEKİN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık BölümüYarç.Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık BölümüÖğr. Gör. Didem ERTEN BİLGİÇ, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık BölümüÖğr. Gör. Tevfik İLTER, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Bildiri kitabı cilt 2 s: 807-818, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
18) "BİR DEPREM SONUCU OLARAK MEVCUT VE DEPREM SONRASI YAPILMIŞ YERLEŞİMLERİN DEPREME DAYANIKLI KENT PLANLAMASI BAZINDA İRDELENMESİ VE KOCAELİ ÖRNEĞİ ", Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN, Öğr. Gör. Tevfik İLTER,Öğr. Gör. Didem ERTEN BİLGİÇ, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü., Basılmış bildiriler kitabı, s. 110-120, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 8-10 ekim 2003, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
19) "TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE YAŞANILAN DEPREMLERİN ETKİSİYLE ÇIKARILAN YASA VE YÖNETMELİKLERİN KAPSAMLARININ İRDELENMESİ ", Kamuran ÖZTEKİN*, Deniz DEMİRARSLAN**, Tevfik İLTER** ve Didem ERTEN BİLGİÇ**, Basılmış bildiriler kitabı, s. 84-90, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 8-10 ekim 2003, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
20) "BATILILAŞMA SÜRECİNDE YAŞAM ALIŞKANLIKLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN KONUT PLANLAMALARINA ETKİSİ", Kamuran ÖZTEKİN*, Deniz DEMİRARSLAN**, Tevfik İLTER** ve Didem ERTEN BİLGİÇ**, , LIVENARCH 2003 Livable Environments & Architecture 2nd International Congress , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
21) "17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN GEÇİCİ VE KALICI YERLEŞİMLER İLE MEVCUT YERLEŞİMLERİN KONUT PLANLAMA VE KİMLİK SORUNLARI AÇISINDAN İRDELENMESİ- KOCAELİ GEÇİCİ VE KALICI KONUT YERLEŞİMLERİNDE GÖRÜLEN KİMLİKSİZLİK SORUNU", Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN Yar. Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN Öğr. Gör. Didem ERTEN BİLGİÇ Öğr. Gör. Tevfik İLTER , Basılmış bildiriler kitabı, s. 323-332, Kocaeli Deprem Sempozyumu 2003, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
22) "YAPI DENETİMİ VE AFETLER KONUSUNDA ÜLKEMİZDE ÇIKAN YASA VE YÖNETMELİKLERİN İRDELENMESİ ", Kamuran ÖZTEKİN, Deniz DEMİRASLAN Tevfik İLTER, Didem ERTEN BİLGİÇ , Basılmış Bildiriler kitabı, s. 371-375., Kocaeli Deprem Sempozyumu 2003, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
23) "HIZLA DEĞİŞEN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLERİN ETKİSİ ALTINDA KONUT ÇEVRELERİNDE ve KONUT MEKANLARINDA ORTAYA ÇIKAN KİMLİK DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: İZMİT ÖRNEĞİ ", ÖZTEKİN Kamuran , Prof.Dr. (Y.Mimar), DEMİRARSLAN Deniz, Yar.Doç.Dr.( Y. İç Mimar ), BİLGİÇ Didem Erten, Öğr.Gör. (Y.Mimar.) , AYBERK Bülent, Ar.Gör. (İç Mimar), CD olarak hazırlanmış bildiri kitabı, 14. Uluslararası Yapı-Yaşam Kongresi, , , (2002)
Tez:
Uluslararası-