16 Ekim 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "KENT MEYDANI KAVRAMININ DEĞİŞEN ANLAMI VE İZMİT ÜÇYOL MEYDAN UYGULAMASI", Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, E-Journal of New World Sciences Academy ,NWSA-Social Sciences , 3C0118, 1-20, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Mevcut Yapı Stoğunda Deprem İçin Tasarım", YRd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, KMİM Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, sayı 5, 104, (2010)
 • "Mimari Tasarımda Teknoloji Kullanımı Bakımından Sürdürülebilirlik Kavramının İrdelenmesi", Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, Batı Akdeniz Mimarlık, Mimarlar Odası Antalya Şubesi., , 58-66, (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "PERCEPTUAL LIMITATIONS IN INTERIOR DESIGN OF PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS", "Arş. Gör. Pelin ŞENTÜRK" "Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ", 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri kitabı, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, , 55-62, (2015)
 • "DEPREM BOLGELERİNDE YER ALAN KONUTLARDA YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARIN TASARIM-ÜRETİM AŞAMALARININ ANALİZİ VE MEKANSAL YERLEŞİMLERİ ", "Didem ERTEN BİLGİÇ"," Elif SALİHOĞLU", Bildiri özetleri kitabı, Kocaeli 2015 Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • TASARIMA GİRİŞ 1-2, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • TEMEL STRÜKTÜR, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • TEMEL STRÜKTÜR 1, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • GÖLCÜK DEĞİRMENDERE BELDESİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ (ÖRCÜN-SARAYLI) ENVANTERİ ÇIKARTILAN TARİHSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÖNEMLİ OLAN DOĞAL VE YAPISAL ELEMANLARIN REKONSTRÜKSİYONU, KORUNMASI VE GELECEĞE AKTARILMASI İÇİN TURİZM-TARIM VE SOSYAL YAPI ODAKLI BİR YÖNETİM PLANI ÖNERİSİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • İzmit Kent Meydanları Düzenlemesi
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • KOCAELİ DEĞİRMENDERE BELDESİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÖNEMLİ OLAN DOĞAL VE YAPISAL ELEMANLARININ REKONSTRÜKSİYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »