18 Ocak 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Mimar Sinan Camilerindeki Strüktürel ve Mekansal Yorumların Mimarlık Tarihindeki Yeri", Didem ERTEN BİLGİÇ, yapı dergisi, 1300-3437, 433, 146-153, (2018)
 • "“Tasarı Geometri - Teknik Resim” ve Perspektif” Derslerinin, Mimarlık Eğitimi Düşünsel Altyapısına Etkisi ve Prof. Dr. Yılmaz MORÇÖL", Didem ERTEN BİLGİÇ, Nihan KONAK, Mimarlık -Yaşam dergisi 2564-6109, 1, 1-11, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Mevcut Yapı Stoğunda Deprem İçin Tasarım", YRd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, KMİM Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, sayı 5, 104, (2010)
 • "Mimari Tasarımda Teknoloji Kullanımı Bakımından Sürdürülebilirlik Kavramının İrdelenmesi", Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ, Batı Akdeniz Mimarlık, Mimarlar Odası Antalya Şubesi., , 58-66, (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Shopping Centers In The Context Of Urban Interiors", Didem ERTEN BİLGİÇ, Bildiri Kİtabı, 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, 1, 67-74, (2018)
 • "Mekansal Algıyı Etkileyen Fiziksel Faktörlerin İnteraktif Çocuk Kütüphanelerinde İncelenmesi: İstanbul İli Örnekleri", Didem ERTEN BİLGİÇ, Gamze Sarışen, Bildiri Kİtabı, Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • TASARIMA GİRİŞ 1-2, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • TEMEL STRÜKTÜR, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • TEMEL STRÜKTÜR 1, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • GÖLCÜK DEĞİRMENDERE BELDESİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ (ÖRCÜN-SARAYLI) ENVANTERİ ÇIKARTILAN TARİHSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÖNEMLİ OLAN DOĞAL VE YAPISAL ELEMANLARIN REKONSTRÜKSİYONU, KORUNMASI VE GELECEĞE AKTARILMASI İÇİN TURİZM-TARIM VE SOSYAL YAPI ODAKLI BİR YÖNETİM PLANI ÖNERİSİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • İzmit Kent Meydanları Düzenlemesi
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • KOCAELİ DEĞİRMENDERE BELDESİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL AÇIDAN ÖNEMLİ OLAN DOĞAL VE YAPISAL ELEMANLARININ REKONSTRÜKSİYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »