20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerine Etkisi", Şenol HACIEFENDİOĞLU, Duygu FIRAT, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 87-96, (2014)
 • "Korkunun Bir Pazarlama Aracı Olarak Uygulanması: İşletmelerin Korku Mesajları İle Tüketicilerin Algısı Arasında Uyum Var Mı?", Duygu FIRAT, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Etnosentrizm ile Türk Ürünleri Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki", Duygu FIRAT, I. International Black Sea Business Administration Symposium Bildiriler Kitabı, I. International Black Sea Business Administration Symposium, , 391-401, (2016)
 • "The Effect of Consumers Purchasing Behavior on Post-Purchase Behavior in Blog Sites", Duygu FIRAT, Şenol HACIEFENDİOĞLU, 21st Marketing Congress Bildiri Kitabı, 21st Marketing Congress, 2, 515-524, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Pazarlama İlkeleri, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Pazarlama İlkeleri, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (S), İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Davranışsal Finans Yaklaşımına Göre Yatırımcı Tiplerinin Menkul Değer Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »