20 Nisan 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aerugınosa suşlarının antimikrobiyal direnci: Üç yıllık değerlendirme", Dündar Devrim, Sönmez Tamer Gülden. , Ankem Derg, 23(1), 17-21, (2009)
Tez:
-
2) "Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları: Üç yıllık değerlendirme", Dündar Devrim, Sönmez Tamer Gülden, Ankem Derg, 23(1), 8-12, (2009)
Tez:
-
3) "Mycobacterium tuberculosis kompleksi izolatlarının primer antitüberküloz ilaçlara direnç oranları", Dündar Devrim, Sönmez Tamer Gülden, KLİMİK Derg, 22(2), 52-54, (2009)
Tez:
-
4) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen infeksiyon etkenleri ve antimikrobiyal duyarlılıkları", Devrim Dündar, Meliha Meriç, Nur Baykara, Ayşe Willke, KLİMİK Derg , 21/3, 124-127, (2008)
Tez:
-
5) "Case report: strongyloidiosis with chronic abdominal pain", Gulden Sonmez Tamer, Devrim Dündar, Turkiye Parazitol Derg, 32/2, 171-173, (2008)
Tez:
-
6) "İdrar yolu infeksiyonu etkenleri ve antimikrobiyal duyarlılıkları", Devrim Dündar, Ayşe Willke, Gülden Sönmez Tamer, KLİMİK Derg , 21/1, 7-11, (2008)
Tez:
-
7) "Plasmodium falciparum ve Plasmodium vivax’ın etken olduğu importe sıtma olgusu", Tamer Gülden Sönmez, Dündar Devrim, Yazıcıoğlu Y, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi , 65(3), 135-138, (2008)
Tez:
-