21 Ekim 2018 | Pazar
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2013 | Tez Konusu: İdrar yolu enfeksiyonu etkeni olan Escherichia coli izolatlarında adezin genlerinin filogenetik gruplar ve antibiyotik direnci ile ilişkisinin araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Doğanhan Kadir Er
Diğer Danışman: | Durum: Bitti