20 Nisan 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2017 | Tez Konusu: Üropatojen Escherichia Coli İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Yeteneğinin Ve Biyofilmde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Doğanhan Kadir Er
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2013 | Tez Konusu: İdrar yolu enfeksiyonu etkeni olan Escherichia coli izolatlarında adezin genlerinin filogenetik gruplar ve antibiyotik direnci ile ilişkisinin araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Doğanhan Kadir Er
Diğer Danışman: | Durum: Bitti