20 Nisan 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Türkiye'de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar", Demirdizen, Derya, Çalışma ve Toplum, 38, 325-346, (2013)
 • "Türkiye'de Sendika İçi Demokrasi ya da Bir İmkansızın Arayışı mı? ", Demirdizen, D., Lordoğlu, K., Sosyal Haklar, , 223-241, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "“A Field Study on the Aweraness of Emotional Labour: Kocaeli Case" ", Derya Demirdizen Çevik, , ECONWORLD VIII , , , (2018)
 • "“Isn’t it extremely similar? A Comparative Research on Women Migration Polices of Canada and Turkey”", , , 2017 BESSH, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Endüstri Psikolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Genel İşletme , Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Sosyal Politika I , Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »