16 Ekim 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "An Ancient Bektashi settlement: Houses and Formation of Room in Yoruk Village", "Eski Bir Bektaşi Yerleşimi: Yörük Köyü’nde Evler ve Odanın Oluşumu"",", Deniz Demirarslan, TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ (ISI) ,, 58, 69-88 pp., , (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "EFFECTS OF PROCESS OF MODERNISATION/ WESTERNISATION ON OTTOMAN LIFE IN INTERIOR DESIGN OF HOUSE BUILDING ", Deniz Demirarslan, ERDEM, , , (2007)
 • "Batılılaşma Etkisiyle Osmanlıda Oturma Mobilyasının Gelişimi, ", Deniz Demirarslan, ARKEOLOJİ SANAT DERGİSİ Sayı 122 Mayıs 2006., , , (2006)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Gelibolu’da Değişen Yerleşim Kültürü ve Geleneksel Konutlardan Apartmanlaşmaya Dönüşüm", Deniz Demirarslan, 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, , , (2013)
 • "Üsküdar'da Oryantalist Esintiler", Deniz Demirarslan, 7. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu" bildiri kitapçığı, 7. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu" , , , (2012)
Devamı »

Dersler

 • İç Mekan Tasarımı I, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bitirme ÇAlışması , İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İç Mekan Tasarımı V, İç Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli Üniversitesi Müzesi ve sergi Salonu Kurulması Üzerine Bilimsel Bir araştırma ve Tasarım Çalışmalarının Yapılması
  tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »