21 Mart 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The effect of leptin, ghrelin, and neuropeptide-Y on serum Tnf-Α, Il-1β, Il-6, Fgf-2, galanin levels and oxidative stress in an experimental generalized convulsive seizure model", Oztas, B., Sahin, D., Kir, H., Eraldemir, F.C., Musul, M., Kuskay, S., Ates, N., Neuropeptides, , 61, 31-37, (2017)
 • "Changes in electroencephalographic characteristics and blood-brain barrier permeability in WAG/Rij rats with cortical dysplasia.", Sahin, D., Yilmaz, C.U., Orhan, N., Arican, N., Kaya, M., Gürses, C., Ates, N., Ahishali, B., Epilepsy and Behavior, 67, 70-76, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kalıcı hemodiyaliz kateterleri: Ne kadar kalıcı? ", Ersan Özbudak, Şadan Yavuz, Aslı Akgül, A. Ahmet Arıkan, Duygu Durmaz, Deniz Şahin, Muhip Kanko, Turan Berki. , Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. , 3(21), 646-653, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The effects of ER stress induced by different dose of Thapsigargin on generalized convulsive seizure", Karadenizli S,, Şahin D,, Dede F,, Ateş N, 32nd International Epilepsy Congress,Barcelona, Spain, 2nd-6th September 2017, 32nd International Epilepsy Congress, , , , (2017)
 • "Anti-absence Effect of Sildenafil (5-Phosphodiesterase Inhibitor) in WAG/Rij Rats with Genetic Absence Epilepsy", Sahin D., Erdolu C.O, Karadenizli S, Ateş N. , 32nd International Epilepsy Congress Barcelona, Spain, 2nd-6th September 2017, 32nd International Epilepsy Congress, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Biyomedikal Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kortikal Displazi Oluşturulan WAG / Rij Sıçanlarda Epileptojenez ve Absans Epilepsi Özellikleri
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »