16 Ekim 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Automated Co-registration of Satellite Images Through Luminance Transformation", Deniz Gerçek, Davut Çeşmeci, Mehmet Kemal Güllü, Alp Ertürk, Sarp Ertürk, Photogrammetric Record, 31(156), 407-427, (2016)
 • "Spatial Resolution Enhancement of Hyperspectral Images using Unmixing and Binary Particle Swarm Optimization", Alp Ertürk, Davut Çeşmeci, Mehmet Kemal Güllü, Deniz Gerçek, Sarp Ertürk, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 11 (12), 2100-2104, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kentsel Dirençliliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi: Deprem ve İzmit Kenti", Deniz Gerçek, İ.Talih Güven, Harita Teknolojileri Dergisi, 8(1), 51-64, (2016)
 • "Hiperspektral Görüntüleme ve Görüntü İşlemenin Bugünü, Yakın Geleceği ve Mevcut Araştırma Eğilimleri", Deniz Gerçek, Davut Çeşmeci, M. Kemal Güllü, Alp Ertürk, Sarp Ertürk, XYZ Dergi, Mart, 18-25, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kentlerin Afete Dirençliliğinin Mekânsal Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi", Deniz Gerçek, İ.Talih Güven, Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi On Sekizinci Yuvarlak Masa Toplantısı, ODTÜ, , , , (2016)
 • "Analysis of the intra-city variation of Urban Heat Island and its relation to Land Surface/Cover Parameters", Deniz Gerçek, İ.Talih Güven, İ. Çağlar Oktay, ISPRS XXIII, Prague. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., III-8, Prague, Czech Republic, , 123-129, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Mimari Çevre Analizi, ,
  • Dili: | Seviye:
 • Şehircilik ve İmar Hukuku, ,
  • Dili: | Seviye:
 • Şehircilik Uygulama Tasarımı, ,
  • Dili: | Seviye:
Devamı »

Projeler

 • Hiperspektral görüntülerde piksel altı yaklaşımlarla sınıflandırma başarımının artırılması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Yerleşim Yerleri Dağılımının İncelenmesi ve Topoğrafya ile Olası İlişkilerinin Saptanması
  DPT tarafından desteklenmiştir. (2005)
 • Büyük Menderes deltası kıyı çizgisinin uzaktan algılama verileri ile incelenmesi ve CBS oluşturulması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2004)
Devamı »