24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Novel Phthalocyanines Bearing N,N-Bis(propyleneoxy)aniline Moities: Synthesis and Characterization", Çiğdem Yağcı, Ahmet Bilgin, Yeşim Saniye Kara, , ISTEC 2018 International Science and Technology Conference 18-20 July 2018, Paris, France, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Novel Phthalocyanines Bearing 2-(Benzylthio)Etoxy Poly(ε-Caprolactone) Units: Synthesis And Characterization ", Murat Mısır, Nagihan Acıerik, Çiğdem Yağcı, Ahmet Bilgin, , ISTEC 2016 International Science and Technology Conference , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
3) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algılanan Problem Çözme Becerileri ve Zeka Türleri Arasındaki İlişki", Ayşe Büber, Ahmet Bilgin, Hakan Turan, Çiğdem Yağcı , , XXIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
4) "Synthesis And Characterization Of Novel Polymeric Phthalocyanines Bearing N,N-Bis(Ethyleneoxy) P-Nitroaniline Moieties", Ahmet BİLGİN, Durmuş YANMAZ, Çiğdem YAĞCI, Ümit KADİROĞLU, , 44th World Chemistry Congress 11-16 August 2013, Istanbul Turkey, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
5) "Yeni Polimerik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi", Ahmet BİLGİN, Durmuş YANMAZ, Çiğdem YAĞCI, , 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi 5-8 Eylül 2012, Çanakkale, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
6) "Yeni Polimerik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Agregasyonu ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi", Ahmet BİLGİN, Çiğdem YAĞCI, Ufuk YILDIZ, Ersel ÖZKAZANÇ, Erdoğan TARCAN, , 24. Ulusal Kimya Kongresi 29 Haziran-02 Temmuz 2010 (Zonguldak), , , (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "Metil Metakrilat'ın Alli alkol 1,2 butoksilat-blok-etoksilat varlığına Ce(IV)/HNO3 ile Redoks Polimerizasyonu, ", Çiğdem Yağcı, Ufuk Yıldız, , XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kars, , , (2004)
Tez:
Ulusal-