15 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "1. Synthesis and properties of novel polymeric metal-free and metallophthalocyanines containing peripherally long 1,2-bis[(3-oxapropyl)oxa]benzene derivatives", Ahmet Bilgin, Durmuş Yanmaz, Çiğdem Yağcı, Turkish Journal of Chemistry, 38, 1135 -1152, (2014)
  • "2. Octa-armed star-shaped poly(ε-caprolactone)s with a phthalocyanine core by ring-opening polymerization: Synthesis and characterization", Ahmet Bilgin, Çiğdem Yağcı, European Polymer Journal, 61, 240-252, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Synthesis And Characterization Of Novel Polymeric Phthalocyanines Bearing N,N-Bis(Ethyleneoxy) P-Nitroaniline Moieties", Ahmet BİLGİN, Durmuş YANMAZ, Çiğdem YAĞCI, Ümit KADİROĞLU, , 44th World Chemistry Congress 11-16 August 2013, Istanbul Turkey, , , (2013)
  • "Yeni Polimerik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi", Ahmet BİLGİN, Durmuş YANMAZ, Çiğdem YAĞCI, , 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi 5-8 Eylül 2012, Çanakkale, , , (2012)
Devamı »