19 Kasım 2019 | Salı
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: ALGORİTMA ANALİZİ,TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ,DALGACIK TEORİSİ,SHEARLET TEORİSİ
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: UYGULAMALI LİNEER CEBİR,UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: ALGORİTMİK MATEMATİK, NÜMERİK ANALİZ,