16 Kasım 2018 | Cuma
 

Yayınlar

Bildiri Bilgileri:
 • "The Comparison of Short and Long Distance Swimmers' Lover Extremety Anthropometric Measurement and Knee Isokinetic Muscle Strenght". "Kısa ve Uzun Mesafe Yüzücülerinin Antropometrik Özelliklerinin ve Diz İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması".", "Burcu Cankurtaranoğlu Çolak", "Pınar Pınarlı Önen", "Enis Çolak", "Mert Eray Önen", "Kadir Tekin", , International Balkan Symposıum ın Sport Sciences (IBSSS2013), 1, 144, (2013)
 • ""The Effect of Using NaHCO3 on Performance of 50m Free Style Swimmers" . "Yüzücülerde Oral Sodyumbikarbonat Kullanımının 50m Serbest Teknik Performansına etkisi"", "Mahmut Polat", "Mert Eray Önen", "Pınar Pınarlı Önen", "Kadir Tekin"., International Balkan Symposium in Sport Sciences (IBSSS2013), International Balkan Symposium in Sport Sciences (IBSSS2013), 1, 88, (2013)
Devamı »

Dersler

 • Ant.eğt.Yüzme 1-2, Antrenörlük Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ant.eğt.Yüzme 5-6, Antrenörlük Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ant.eğt.Yüzme7-8, Antrenörlük Eğitimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »