23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Engineering geologic assessment of the slope movements and liquefaction failures of the 23 October 2011 Van earthquake (Mw = 7.2)", Ahmet Karakas, Özkan Coruk, and Bülent Doğan, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 1113-1126, (2013)
 • "A STUDY OF RESIDUALS FOR STRONG GROUND MOTIONS 2 IN ADAPAZARI BASIN, NW TURKEY, 3 BY GROUND MOTION PREDICTIONS EQUATION (GMPES)", ERGIN ULUTAŞ, ÖZKAN CORUK, AHMET KARAKAŞ, Studia Geophysica et Geodaetica, 55/2, 213-240, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "KOCAELİ İLİ KUZEYİ MEVCUT VE POTANSİYEL KIRMATAŞ AGREGA KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ", KARAKAŞ, A., CORUK, Ö. , 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI , , 277-283, (2015)
 • "Impact of mass movements in the Kocaeli Province, Turkey", Ahmet KARAKAŞ, Özkan CORUK, Geology Today, 27/2, 70-73, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İzmit Havzası Yeraltısuyu Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Korunması İçin Öneriler ", Özkan CORUK, Ahmet KARAKAŞ, Kocaeli Kent Sempozyumu II Bildiri Kitabı, Kocaeli Kent Sempozyumu II , , , (2011)
 • "Kocaeli İli Kuzeyi Agrega Potansiyeli", Ahmet Karakaş, Özkan CORUK , Kocaeli Kent Sempozyumu II Bildiri Kitabı, Kocaeli Kent Sempozyumu II , , , (2011)
Devamı »

Dersler

 • TÜNEL JEOLOJİSİ, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • TÜNEL JEOLOJİSİ, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Jeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • İzmit Havzasının Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kalitesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2003)
 • İzmit ve Civarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Sismik Mikrobölgelemesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2000)
 • Kocaeli İlinde Deprem Sonrası Yeni Yerleşim Yerlerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojileri İle Belirlenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (1999)
Devamı »