27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Metot Zaman Ölçümü (MZÖ) Yöntemi İle Üretim Süresinin İyileştirilmesi: Beyaz Eşya Yan Sanayisinde Bir Uygulama ", Murat ÇOLAK, Gülşen AYDIN KESKİN, Betim ÇELİK, Selen AVCI, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 417-424, (2016)
  • "Bir Kimya Firmasında Hammadde Deposunun Etkin Yerleşimi İçin Bir Model Önerisi", Murat ÇOLAK, Gülşen AYDIN KESKİN, Gülşah GÜNEL, Duygu AKKAYA, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 55-76, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Determination of Criteria Weights for Renewable Energy Alternatives by Using an Interval Type-2 Fuzzy AHP Methodology", Murat ÇOLAK,İhsan KAYA, International Conference on Engineering and Natural Science, International Conference on Engineering and Natural Science, , , (2016)
  • "Bir Otomotiv İşletmesinde Ergonomik Montaj Hattı Dengeleme ve İşgücü Ataması", Derya MENEMENCİOĞLU, Nazlı TAŞ, Murat ÇOLAK, Gülşen AYDIN KESKİN, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , (2016)
Devamı »