23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "TRANSTORASİK, TRANSBRONŞİAL İNCE İĞNE ASPİRASYONU VE BRONŞ LAVAJI SİTOPATOLOJİSİ’NDE BRONKOJENİK KARSİNOMLARIN SUBTİPLEMESİ; 516 OLGUDA SİTOHİSTOPATOLOJİK KORELASYON", "Sevgiye Kaçar Özkara","Çiğdem Vural", Türk Patoloji Dergisi Özel Sayısı, 21. Ulusal Patoloji Kongresi, , , (2011)
Tez:
Ulusal