20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2011 | Tez Konusu: Melanositik lezyonların ayırıcı tanısında imünhistokimyasal belirteçlerin kullanımı
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Tuğba Öztürk
Diğer Danışman: | Durum: Devam