22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "The relationship between brain-derived neurotrophic factor levels, oxidative and nitrosative stress and depressive symptoms: a study on peritoneal dialysis.", Eraldemir FC1, Ozsoy D, Bek S, Kir H, Dervisoglu E., Renal failure, , , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "ETANERCEPT TEDAVİSİNİN DENEYSEL ENDOMETRİOZİSLİ SIÇAN MODELİNDE SERUM MALONALDİALDEHİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ", 'Fatma Ceyla ERALDEMİR1,*, Cihan Deniz KELEŞ2, Tuğba KUM1, Birol VURAL2, Canan BAYDEMİR3', Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, 26-29, (2015)
Devamı »