23 Nisan 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Correlating Physico-Mechanical properties of intact rocks with P-wave velocity ", Kurtuluş C., Sertçelik F., Sertçelik I., Acta Geodaetica et Geophysica, , , (2016)
 • "Correlation of SPT-CPT Data from the subsidence area in Gölcük, Turkey", M. AŞÇI, C. KURTULUŞ, İ. KAPLANVURAL, M.O. MATARACI, Soil Mechanics and Foundation Engineering, Volume 51, Issue 6, ., 268-272, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Akveren Formasyonunun (Killi Kireçtaşı) Fiziksel, Mekanik ve Anizotropk Özelliklerinin Tanımlanması, KB Türkiye", ) CENGİZ KURTULUŞ, ŞERAFEDDİN ÇAKIR ve AHMET CEM YOĞURTÇUOĞLU, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, C.13, S.1, 1-14, (2014)
 • "Maramara Denizi, İzmit Körfezi Yakın Kıyı Ötesinde Yer alan Kumlu Killi Sitin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri", CENGİZ KURTULUŞ, ALİ BOZKURT ve HASAN ENDEŞ, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, C.13, S.1, 15-23, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Correlating Physico-Mechanical properties of intact rocks with P-wave velocity", Kurtuluş C., Sertçelik F., Sertçelik I., , , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS, Prague, , , , (2015)
 • "Yenicuma Camii’nin Hasarsız Yapı Araştırması", Kurtuluş C., Bozkurt A., , , Kocaeli 2015 International Earthquake Symposium, , , (2015)
Devamı »

Projeler

 • Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • KOCAELİ’DE FARKLI LİTOLOJİLERDE YERALAN KAYALARI FİZİKSEL VE MÜHENDISLIK ÖZELLİKLERİNİN ULTRASONİK YÖNTEMLE BELIRLENMESI
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Umuttepe civarının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelenmesi ve deprem hasarlarının tahmini
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »