12 Aralık 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi", Cengiz Sunay, İnsan ve İnsan, 6/19, 79-97, (2019)
Tez:
2) "27 Mayıs’tan 12 Mart’a Süleyman Demirel", Cengiz Sunay, Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(12), 23–36, (2017)
Tez:
3) "On the May 27 1960 Coup and Its Causes", Cengiz Sunay and Emrullah Ataseven, TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), 4(14), 243–261, (2017)
Tez:
4) "Prelude to a Coup: The Press and the May 27 1960", Cengiz Sunay and Emrullah Ataseven, Current Research in Social Sciences, 3(3), 143–153, (2017)
Tez:
5) "46. Yıldönümünde 12 Mart Muhtırasını Hatırlamak", Cengiz Sunay, Derin Tarih, Sayı 60, 69–69, (2017)
Tez:
6) "Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi", Cengiz Sunay, İnsan&İnsan, Kış/Winter ISSN: 2148-7537, 64–98, (2016)
Tez:
7) "Türkiye'nin Askeri Darbeler Tarihinde 15 Temmuz", Cengiz Sunay, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 4(10), 137-166, (2016)
Tez:
8) "15 Temmuz Darbesinin Beklenmeyen Gücü: Halk Direnişi", Cengiz Sunay, Derin Tarih, AĞUSTOS 2016, 53–58, (2016)
Tez:
9) "İslâm’a Dair Seçilmiş Telif ve Tercüme Eserler Bibliyografyası", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, KIŞ 2014 Sayı 120, 81–101, (2014)
Tez:
10) "İç Politikada Kıbrıs 1959–1975", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, KIŞ 2017 sAYI 120, 37–50., (2014)
Tez:
11) "27 Mayıs ve İşadamları", Cengiz Sunay, İnsan&İnsan , Sayı 1 YAZ, 46–51, (2014)
Tez:
12) "12 Eylül Rejiminin İnsan Hakları Karnesi", Cengiz Sunay ve Cengiz Yavilioğlu, Türkiye Günlüğü, BAHAR 2013, 5–19, (2013)
Tez:
13) "İttihattan İhtilafa Milli Mücadelenin Kritik Evreleri ve Mustafa Kemal Paşa (1919–1923)", Cengiz Sunay, Demokrasi Platformu, Yıl 8 Sayı 30, 25–50, (2012)
Tez:
14) "Kemalist Tek Parti Yönetiminin Kuruluş Safhaları (1923–1930)", Cengiz Sunay, Demokrasi Platformu, Yıl 8 Sayı 30, 51–74., (2012)
Tez:
15) "Ortadoğu'nun Kanayan Yarası: Filistin Meselesi Üzerine Bir Hülâsa", Cengiz Sunay, Tarih Bilinci (Tarih ve Kültür Dergisi), Sayı: 13-14, 153-160., (2011)
Tez:
16) "27 Mayıs Darbesi ve 1961 Anayasası Üzerine Bir Hülâsa", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, GÜZ 2011, 42–51, (2011)
Tez:
17) "27 Mayıs ve Küfür Edebiyatı", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, Sayı:101, 42–68, (2010)
Tez:
18) "27 Mayıs Ne İdi?", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, Sayı: 101, 5-16, (2010)
Tez:
19) "Danıştay’ın Katsayı Kararı Yahut: İşçisin Sen İşçi Kal!", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 37, 51-55, (2010)
Tez:
20) "50. Sene-i Devriyesinde Bir İhtilal-i Meş’ume: 27 Mayıs Darbesi", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 40, 90-95, (2010)
Tez:
21) "Kırım Savaşının Osmanlı Maliyesi ve Belediyesine Etkisi", Cengiz Sunay, İktisat Dergisi, Sayı: 500, 102-103, (2009)
Tez:
22) "Muhsin Batur'un Anılarında 27 Mayıs, 12 Mart ve Sonrası", Cengiz Sunay, Düşünen Siyaset, 25, 257-278, (2009)
Tez:
23) "Türk Siyasetinde 27 Mayıs Darbesi ve Sonrası", Cengiz Sunay, Demokrasi Platformu, Yıl: 5, Sayı: 18, Bahar , 23-64, (2009)
Tez:
24) "Orhan Erkanlı'nın Anıları Ekseninde 27 Mayıs ve Sonrası", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, Sayı: 93, 84-96., (2008)
Tez:
25) "Türk Siyasetinde Merkez-Çevre İlişkilerinin Gizli Kronolojisi-II", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 29, 69-73, (2008)
Tez:
26) "Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Evresinde; Yusuf Akçura ve Üç Tarz-ı Siyaset ", Cengiz Sunay , Düşünen Siyaset, Sayı: 24, 31-54., (2008)
Tez:
27) "Türk Siyasetinde Merkez-Çevre İlişkilerinin Gizli Kronolojisi-I", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 28, 52-59, (2008)
Tez:
28) "Türk Düşünce Dünyasında Cemil Meriç ve Eserleri", Cengiz Sunay, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6/11, 529-574, (2008)
Tez:
29) "Türk Siyasi Hayatının Bunalım Evreleri ve Ordu", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, Sayı: 89, 103-140, (2007)
Tez:
30) "Türk Tarih Kurumu’nca Hazırlanmış Çok Önemli Bir Çalışma: Ermeniler: Sürgün ve Göç", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 14, 75-80, (2007)
Tez:
31) "Milli Mücadelenin İlk Kıvılcımı: Çanakkale Zaferi Üzerine Bir Hülasa", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 16, 84-87, (2007)
Tez:
32) "Liberal Milliyetçi Bir Aydının Portresi: Ahmet Ağaoğlu (1869-1939)", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 17, 54-60, (2007)
Tez:
33) "Kadrocu, Romancı ve Bir Zoraki Diplomat: Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 18, 75-82, (2007)
Tez:
34) "Selim Deringil’in Denge Oyunu İsimli Çalışması Ekseninde Milli Şef Dönemi Türk Dış Politikası- I", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 19, 69-75, (2007)
Tez:
35) "Selim Deringil’in Denge Oyunu İsimli Çalışması Ekseninde Milli Şef Dönemi Türk Dış Politikası- II", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 20, 74-83, (2007)
Tez:
36) "Tek Partili Yılların Ekonomi Politiği", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, GÜZ 2007, 103-118, (2007)
Tez:
37) "1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü (Şeriati-Kutub-Mevdudi)", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, Sayı: 85, 82-97, (2006)
Tez:
38) "Kemalist Bir Başyapıt: Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya’sı Üzerine", Cengiz Sunay, Türkiye Günlüğü, Sayı: 86, 87-94, (2006)
Tez:
39) "Tarık Güryay’ın Anıları Ekseninde Yassıada Duruşmaları", Cengiz Sunay, Düşünen Siyaset, Sayı: 22, 339-351, (2006)
Tez:
40) "Seçim Sistemlerimiz; Toplumsal İkiyüzlülüğümüz", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 3, 89-90, (2006)
Tez:
41) "Niçin Yerel Yönetimler Reformu-Tarihsel Bir Arkaplan", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 4, 58-61, (2006)
Tez:
42) "Küreselleşen Dünyanın İdeolojiler Ötesi Bir Boyutu: Çevre Sorunları", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 5, 65-67, (2006)
Tez:
43) "Yönetişim Vesayetin Panzehiri mi ?", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 6, 42-44, (2006)
Tez:
44) "Türkiye’de Siyasal Kültür ve Sivil Toplum", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 7, 30-32, (2006)
Tez:
45) "Cumhuriyetten Devralınan Siyasal Miras Üzerine", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 8, 28-31, (2006)
Tez:
46) "Siyaset Biliminin Temel Kavramları Açısından Parti İçi Demokrasi", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 9, 62-65, (2006)
Tez:
47) "Atatürk’e Dair Sıradışı Bir Kitap: Attila İlhan’ın Hangi Atatürk’ü Üzerine", Cengiz Sunay, Yerel Siyaset, Sayı: 12, 80-85, (2006)
Tez:
48) "1950’li Yıllarda Göç ve Toplumsal Değişme Olgusunun Türk Siyasal Hayatına Etkileri", Cengiz Sunay, BİLGİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, 66-107, (2005)
Tez:
49) "Mübeccel Kıray’ın Eserlerinde Kent ve Toplumsal Değişme", Cengiz Sunay, BİLGİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 9, 43-61, (2004)
Tez:
50) "Bilim Felsefesi ve Siyaset Bilimi", Cengiz Sunay, BİLGİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, 1-27, (2002)
Tez:
51) "İngiliz Siyasi Tarihi Ekseninde Modern Siyasal Partilerin Doğuşu", Cengiz Sunay, BİLGİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, 1-32, (2002)
Tez:
52) "Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası", Cengiz Sunay, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3, 113-133, (2002)
Tez: