16 Kasım 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "27 Mayıs’tan 12 Mart’a Süleyman Demirel", Cengiz Sunay, Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(12), 23–36, (2017)
  • "On the May 27 1960 Coup and Its Causes", Cengiz Sunay and Emrullah Ataseven, TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), 4(14), 243–261, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Şehir Hayatı ve Şehir Kültürü", Kemal Aydın ve Cengiz Sunay, 13th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy Management Proceedıngs 13. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler (18-20 Mayıs 2017, Bakü/Azerbaycan), , , 315-321., (2017)
  • "27 Mayıs’tan 13 Kasım’a Milli Birlik Komitesi", Cengiz Sunay, Second Mediterranean International Social Sciences Congress (Mecas II, 2017), , 1(4), 155-167, (2017)
Devamı »