23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ", GÜNEY, Cengiz, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17. Sayı:65, 295-316, (2018)
Tez:
2) "MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞi", GÜNEY, Cengiz, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), , Sayı:78, 461-492, (2018)
Tez:
3) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ ", Güney, Cengiz. ve Bilal Bektaş, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), Yıl:6, Sayı:82, 612-639, (2018)
Tez:
4) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN “KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK)” ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ", Güney Cengiz, Bilal Bektaş, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), Yıl 6 Sayı:83, 400, (2018)
Tez:
5) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ ", GÜNEY, Cengiz ve Bilal BEKTAŞ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), Yıl: 6, Sayı:84, 351-374, (2018)
Tez:
6) "MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE ERZİNCAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA-II ", Cengiz GÜNEY, M.Suat BİÇER, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt :10 Sayı:49, 610-622, (2017)
Tez:
7) "Maliyet Muhasebesi Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti : Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Örneği ", Cengiz GÜNEY, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi- TÜRMOB, Sayı:51, 115-134, (2017)
Tez:
8) "Visual Promethee İle Yatırımcılar Açısından Sektörlerin Değerlendirilmesi", GÜNEY, Cengiz, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergisi, Cilt:9, Sayı:34, 177-187, (2017)
Tez:
9) "MUHASEBE MESLEK ELEMANI ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİSİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Cengiz, GÜNEY, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:142, 65-87, (2017)
Tez:
10) "SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERDE ÇEVRESEL MALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ", Cengiz GÜNEY, Hamdi AYDIN, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 9, Sayı:44, 1095-1105, (2016)
Tez:
11) "BİLGİSAYARLI MUHASEBE SİSTEMLERİNDE DENETİM RİSKLERİ ve BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ (BDDT)", Cengiz GÜNEY, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, 344-364, (2016)
Tez:
12) "MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE ERZİNCAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ", Cengiz, GÜNEY; M.Suat, BİÇER, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt:9- Sayı:45, 790-802, (2016)
Tez:
13) "BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN “MİSYON” ve “VİZYON” BİLDİRİMLERİNDE “ÇEVRE”", Cengiz GÜNEY, ASOSJOURNAL- Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:3 Sayı:12, 349-356, (2015)
Tez:
14) "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI AÇISINDAN ÇEVRE MUHASEBESİ", Cengiz GÜNEY, TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ, 7(25), 67-79, (2015)
Tez:
15) "FAALİYET RAPORLARINDA YER ALAN ÇEVRESEL BİLDİRİMLER (BIST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN ve İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ)", Cengiz GÜNEY, Ahmet Vecdi CAN, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:3 Sayı:15, 297-308, (2015)
Tez:
16) "ÇEVRE MUHASEBESİ ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ", Cengiz GÜNEY, Ahmet Vecdi CAN, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:3 Sayı:16, 323-332, (2015)
Tez:
17) "SANAL ORGANİZASYONLARDA İÇ KONTROLLER", Cengiz GÜNEY, Devlet Denetim Elemanları Derneği Denetim Dergisi, 127-128, 4-12, (2014)
Tez:
18) "DENETİM SÜRECİ AÇISINDAN EKOLOJİK MUHASEBEYE BAKIŞ", Cengiz GÜNEY, Bilal POLAT, Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos - Sayı:299, Sayfa: 122-131, (2013)
Tez:
19) "DÖNEMSELLİK VE TAHAKKUK İLKELERİNİN VERGİ ZİYAI CEZASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR", Bilal POLAT, Cengiz GÜNEY, Vergi Sorunları Dergisi, 2013 Aralık - Sayı: 303, Sayfa: 40-50, (2013)
Tez:
20) "BİLGİSAYARLI MUHASEBE SİSTEMLERİNİN DENETİMİNDE KULLANILAN DENETİM YAZILIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Cengiz GÜNEY, DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 124, 8-16, (2013)
Tez:
21) "ÇİN VE JAPON MUHASEBE SİSTEMLERİNİN KONFÜÇYÜSÇÜ TEMELİ (ÇEVİRİ) ", "Robert BLOOM","John SOLOTKO" Çevirenler: Cengiz GÜNEY, A.Vecdi CAN, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 20, , (2010)
Tez: