22 Ocak 2018 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Bilal BEKTAŞ, Cengiz GÜNEY , , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN KURUMSAL AİDİYET ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Bilal BEKTAŞ , Cengiz GÜNEY , , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Bilal BEKTAŞ , Cengiz GÜNEY , , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE İŞ DOYUMU VE KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) İLİŞKİSİ ", Cengiz GÜNEY , Bilal BEKTAŞ , , ISMS 2017 | III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ ", Cengiz GÜNEY, Bilal BEKTAŞ , , ISMS 2017 | III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) İLİŞKİSİ ", Cengiz GÜNEY, Bilal BEKTAŞ, , ISMS 2017 | III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİK: YALOVA İLİ ÖRNEĞİ ", Cengiz GÜNEY, Oğuz YAVUZYILMAZ, Yusuf ARSLAN, ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy | Abstract Book, ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy , , 119, (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: YALOVA İLİNDE BAĞIMSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Cengiz GÜNEY, I. Uluslararası Sosyal ve İslami Bilimler Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı, I. Uluslararası Sosyal ve İslami Bilimler Konferansı, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Cengiz GÜNEY, Abdulvahap AKINCI, I. ULUSLARARASI SOSYAL VE İSLAMİ BİLİMLER KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI, I. ULUSLARARASI SOSYAL VE İSLAMİ BİLİMLER KONFERANSI- İSSOİC 2017, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) ": BAZI İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book, ICOMEP 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
11) "FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book,, ICOMEP 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
12) "YATIRIMCILAR AÇISINDAN SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book,,, ICOMEP 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
13) "YEŞİL İŞLETME FONKSİYONLARINDAN YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL MUHASEBE", Öğr.Gör.Oğuz YAVUZYILMAZ, Öğr.Gör.Cengiz GÜNEY, http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/konferans_bildirileri/, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-