22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Bilal BEKTAŞ, Cengiz GÜNEY , , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN KURUMSAL AİDİYET ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Bilal BEKTAŞ , Cengiz GÜNEY , , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Bilal BEKTAŞ , Cengiz GÜNEY , , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE İŞ DOYUMU VE KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) İLİŞKİSİ ", Cengiz GÜNEY , Bilal BEKTAŞ , , ISMS 2017 | III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ ", Cengiz GÜNEY, Bilal BEKTAŞ , , ISMS 2017 | III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) İLİŞKİSİ ", Cengiz GÜNEY, Bilal BEKTAŞ, , ISMS 2017 | III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİK: YALOVA İLİ ÖRNEĞİ ", Cengiz GÜNEY, Oğuz YAVUZYILMAZ, Yusuf ARSLAN, ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy | Abstract Book, ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy , , 119, (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) ": BAZI İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book, ICOMEP 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book,, ICOMEP 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
10) "YATIRIMCILAR AÇISINDAN SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book,,, ICOMEP 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
11) "YEŞİL İŞLETME FONKSİYONLARINDAN YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL MUHASEBE", Öğr.Gör.Oğuz YAVUZYILMAZ, Öğr.Gör.Cengiz GÜNEY, http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/konferans_bildirileri/, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-