26 Nisan 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ MESLEKİ ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Cengiz, GÜNEY, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17 Sayı:65, 295-316, (2018)
 • "MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE ERZİNCAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA-II ", Cengiz GÜNEY, M.Suat BİÇER, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt :10 Sayı:49, 610-622, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "An Investigation on Bank Employees’ Perceptions of Corporate Reputation According to Demographic Factors", Neslihan ŞEVİK, Cengiz GÜNEY, Ijopec Puablication, Abstract Book, 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences April 19-21, 2018, İstanbul, Turkey, , , (2018)
 • "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Bilal BEKTAŞ, Cengiz GÜNEY , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research- 3-5 November 2017, Antalya /TURKEY- Proceedings Book, Nobel Yayınevi, 2017. , ISCER 2017 | International Symposium on Social Sciences and Educational Research- 3-5 November 2017, Antalya /TURKEY , , 848-859, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Genel Muhasebe-I , Muhasebe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Ticari Belgeler , Muhasebe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Finansal Yönetim , Muhasebe,
  • Dili: | Seviye: Ön Lisans
Devamı »