17 Ekim 2017 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE ERZİNCAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA-II ", Cengiz GÜNEY, M.Suat BİÇER, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt :10 Sayı:49, 610-622, (2017)
 • "Maliyet Muhasebesi Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti : Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Örneği ", Cengiz GÜNEY, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi- TÜRMOB, Sayı:51, 115-134, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • ": BAZI İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book, ICOMEP 2016, , , (2016)
 • "FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Öğr.Gör.Dr.Cengiz GÜNEY, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy,Proceeding Book,, ICOMEP 2016, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Genel Muhasebe-I , Muhasebe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Ticari Belgeler , Muhasebe,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Finansal Yönetim , Muhasebe,
  • Dili: | Seviye: Ön Lisans
Devamı »