11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The causes of deaths in an industry-densed area: Example of Dilovasi (Kocaeli)", Hamzaoglu, O., Etiler, N., Yavuz, C.I., Caglayan, C, Turkish Journal of Medical Sciences, 41(3), 369-375, (2011)
 • "The evaluation of undergraduate occupational health internship programme at Kocaeli Faculty of Medicine ", Yavuz, C., Hamzaoglu, O., Caglayan, C., Etiler, N, Turkish Journal of Medical Sciences, 41(5), 919-925, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Tarım politikalarındaki değişimin sağlık üzerine etkileri ", Çağlayan Ç., Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi., 38, 7-17, (2011)
 • "Şiddet ve Savaş", Çağlayan Ç, Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics , 4(2), 46-51, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kocaeli Üniversitesinde intern hekim ve hemşirelerin okul sağlığı birimi çalışmaları", Ç. Çağlayan, Ö. Özkan, M. Yavuz, S. Yüksel, C.I. Yavuz, N. Etiler, O. Hamzaoğlu, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , , , (2010)
 • "Seroprevalence of Brucellosis among Occupationally Risk Groups in Kocaeli, Turkey", 2. Caglayan C., Z.Yumuk, O. Hamzaoglu, C. I. Yavuz, Z. Ocak, , The 3rd Eurasia Congress of Infectious Diseases, , , (2009)
Devamı »

Dersler

 • Sağlık Yönetimi, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Çevre Sağlığı, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • KOCAELİ İLİNDEKİ MESLEKİ RİSK GRUPLARINDA BRUSELLOZ SEROPREVELANSI
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • İzmit Merkezden Geçen D-100 Karayolunun Sağlık Etkileri
  tarafından desteklenmiştir. (2004)
Devamı »