21 Eylül 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Micropropagation of cherry laurel Prunus laurocerasus L.", Melekber Sulusoglu, Aysun Cavusoglu, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1), 576-579, (2013)
 • "In vitro propagation and acclimatization of pepino (Solanum muricatum)", Aysun Çavuşoğlu, Melekber Sülüşoğlu, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(1), 410-415, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The Effects of Exogenous Gibberellin on Seed Germination of the Fruit Species", "Aysun CAVUSOGLU, Melekber SULUSOGLU", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(1), 06-09, (2015)
 • "PHENOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF Melia azedarach L. IN KOCAELI CITY IN TURKEY", Cavusoglu A., Sulusoglu M. , Scientific Papers. Series B, Horticulture, Print ISSN 2285-5653, 59, 311-318, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Organic Plant Production in Kocaeli /Turkey and Proposals for Growth of Organic Plant Farming", Mesude ÜNAL, Aysun ÇAVUŞOĞLU, 4. International Agriculture Congress, 5-8 July 2018 Nevşehir/Turkey, Abstract Book p:38, 4. International Agriculture Congress, 5-8 July 2018 Nevşehir/Turkey, , , (2018)
 • "Phenological and Morphological Characterisitics of Melia azedarach L. in Kocaeli City İn Turkey", "Aysun CAVUSOGLU, Melekber SULUSOGLU", 3. International Conference "Agriculture for Life&Life for Agriculture" Book of Abstracts, Section 2: Horticulture, Bucharest , 3. International Conference "Agriculture for Life&Life for Agriculture", , p.83, (2015)
Devamı »

Dersler

 • Fitopatoloji, Sebze Hastalıkları, Tarla Bitkileri Hastalıkları, Organik Tarımda Bitki Koruma, Tarımsal İngilizce, Organik Tarımda Bitki Hastalıkları, Genel Botanik, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Bitki Doku Kültürleri, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Dayanıklı Bitki Üretimi, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Meyve-BAğ Hastalıkları, Bitki Klinikleri-II, Entegre Mücadele, Bitki Sistematiği, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli İli Gölcük İlçesi Tarımsal Potansiyelinin Ortaya Konması ve 2023 Vizyonunun Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • KARAYEMİŞ (Laurocerasus officinalis Roemer Syn:Prunus laurocerasus L.) TİPLERİNİN SSR MARKÖRLERLE AKRABALIKLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Varyetelerinin Tarımda Kullanılması Amacıyla Doku Kültürü Çalışmaları
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »