23 Ocak 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "An observational study for venous thromboembolism risk assessment among hospitalized patients in general surgery clinics across Turkey.", 3. Kurtoglu M; on behalf of RAISE Study Group (……Canturk NZ, Dülger M…..). , Phlebology. , 26, 344-352, (2011)
 • "Correlation between c-erbB2 expression, lymphovascular invasion and other biological and clinical prognostic factors and preoperative tumor markers in patients with early-stage and locally advanced breast cancer.", 2. Aksu G, Duman C, Gurbuz Y, Ercin C, Canturk Z, Utkan Z, Dulger M., J BUON, 16, 52-7, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Nutrisyonda Temel kavramalar:Malnütrisyonun etkisi, Malnütrisyon durumunun değerlendirlmesi, Makro-Mikro besin ögeleri, Nütrisyon gereksinimlerinin hesaplanması", Canturk NZ,Şimşek T, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Beslenme Özel Sayısı, 3, 1-17, (2010)
 • "Akut Hastalıklar ve Travmada Beslenme Bozuklukları", "Nuh Zafer Cantürk", Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 2(3), 54-59, (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "NODÜLER GUATR İÇİN TEK TARAFLI TİROİDEKTOMİ RASYONEL BİR GİRİŞİM MİDİR? TECG-TINOTA Çalışması", S. Erel... T. Şimşek, N. Z. Cantürk, Z. Utkan, Z. Ergül, H. Kulaçoğlu, Y. Erbil, M. A. Koçdor, U. Deveci, A...S. Özarmağan, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı ve Cd'si, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, -, , (2010)
 • "TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE PRİMER HİPERPARATİROİDİZM NEDENİ İLE OPERE EDİLEN HASTALARIN ANALİZİ - ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA", ...N. Korun , N. Z. Cantürk, T. Kırdak, M. N. Akçay, E. Aygen, Y. Bükey, O. Demircan, Y. Erbil, B....i. Sayek .....Y. Yağmur, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı ve Cd'si, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi , -, -, (2010)
Devamı »

Dersler

 • Klinik beslenme, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Cerrahide yandaş Sorunlar, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Tiroid Hastalıkları, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »