24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The cross section calculation of Sn-112(alpha,gamma)Te-116 reaction with different nuclear models at the astrophysical energy range", CANER YALÇIN, Nuclear Science and Techniques , 28, 113, (2017)
 • "Alpha scattering and a-induced reaction cross sections of 64Zn at low energies", A11. A. Ornelas, P. Mohr, Gy. Gyürky, Z. Elekes, Zs. Fülöp, Z. Halász, G. G. Kiss, E. Somorjai, T. Szücs, M. P. Takács, D. Galaviz, R. T. Güray, Z. Korkulu, N. Özkan, and C. Yalçın , Physical Review C, 94, 055807, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Theoretical Cross Section Calculation of the 112Sn(a,g)116Te Reaction for the Astrophysical P Process", C. Yalçın , American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, 0, 0, (2017)
 • "İnce Katman Aktivasyon Yöntemi için 48Ti(α,n)51Cr Reaksiyon Tesir Kesiti Hesabı", CANER YALÇIN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 432, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "113In(a,g)117Sb ve 113In(a,n)116Sb REAKSİYONLARININ TESİR KESİTİ ÖLÇÜMÜ VE ASTROFİZİKTEKİ ÖNEMİ", C. Yalçın, R. T. Güray, N. Özkan, S. Kutlu, Gy. Gyürky, J. Farkas, G.G. Kiss, Zs. Fülöp, A. Simon, E. Somorjai, T. Rauscher , 10. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Bildiri Tam Metinleri, 10. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 2, 103, (2009)
 • "Sistematik proton ve alfa yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümleri", N. Özkan, R. T. Güray, C. Yalçın, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Bildiri Tam Metinleri, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Mugla, 2, 49, (2009)
Devamı »

Projeler

 • 144Pm ve 143Pm İzotoplarının Duyarlı Yarı-ömür Ölçümleri
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • EUROCORES - EUROGENESIS: Massive Stars as Agents of Chemical Evolution
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • P-prosesle ilgili A>112 izotopların yüklü parçacık yakalama reaksiyon tesir kesitlerinin ölçümleri
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »