25 Haziran 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", Esma Buluş Kırıkkaya, Esra Bozkurt, EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 37 (165), 64-80, (2012)
 • "The Effect of Using Alternative Assessment Activities on Students’ Success And Attitudes in Science and Technology Course", Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Gurbet VURKAYA, KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 11(2), 985-1004, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi", Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu,Serpil Gerdan,, İlköğretim Online, 15(1), 234-250, (2016)
 • "FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi", Esra BOZKURT ALTAN Havva YAMAK, Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Mobil Artirilmiş Gerçeklik Uygulamalarinin Yedinci Sinif “Güneş Sistemi ve Ötesi” Ünitesinde Kullanilmasinin Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarina Etkisinin Solomon Dört Gruplu Modelle İncelenmesi ", Esma BULUŞ KIRIKKAYA- Melek ŞENTÜRK , , Vth International Eurasian Educational Research Congress, , , (2018)
 • "Arduino Programının Elektrik Deneylerine Entegre Edilmesinin ve Deney Raporlarının Poster Şeklinde Hazırlanmasının, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", Esma Buluş Kırıkkaya, Billur Başaran, , EJER 2018, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Özel Öğretim Yöntemleri II , Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizikte Özel Konular, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • FeTeMM Eğitim Yaklaşımı: Fen Sınıflarının Disiplinler Arası Bağlarla Güçlendirilmesi”
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Üstün Yetenekli Öğrencilere Küresel Vatandaşlık Eğitimi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Madenci Çocukları Etkileşim Yaz Kampı: MAÇKEK
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
Devamı »