20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Seismotectonic content by the source parameters of the 10 June 2012 Ölüdeniz-Fethiye (Dodecanese Islands) Mw 6.1 earthquake and aftershocks (southwestern Turkey)", B.DOĞAN, T.S. Irmak, A. Karakaş, D.Kalafat, Acta Geodetica et Geophysica, doı: 10.1007/s40328-015-0106-8,, 51 (1), 15-41, (2016)
 • "Determination of the deep fault geometry along the southern branch of the North Anatolian Fault System by using resistivity and magnetic methods.", Aşcı, Metin., DOĞAN, Bülent., Yas, Türker., Çaka, Deniz, doi:10.1016/j.jseaes.2016.05.020, Journal of Asian Earth Sciences, 125, 117-137, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-Gemlik arasındaki kesiminin tektonostratigrafik evrimi ", B.DOĞAN., O Tüysüz, İTÜ Dergisi / d, Mühendislik, 10/4, 107-118, (2011)
 • "12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Tektonik Anlamı", Özden, S.,Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., DOĞAN, B., , Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt : 43, Sayı : 2, , sayfa : 61-69. , (2000)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Van Gölü Havzası’ndaki Kuvaterner Yaşlı Çökel Stratigrafisinin Depolanma Süreçlerini Etkileyen Faktörler", DOĞAN, Bülent., Erkal, Tevfik., Irmak, Tahir.Serkan., Kalafat, Doğan., Karakaş, Ahmet., Akkoyunlu, Mehveş. Feyza., Kekovalı, Kıvanç, , VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA VII), İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak, Sarıyer, 8-11 Mayıs 2016, İstanbul., , 60-61, (2016)
 • "9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi.", DOĞAN, B., Çalık, G., Gül, Ü., Erkal, T., Kalafat, D., Akkoyunlu, M.F., Kekovalı, K., Göller, Ö., Irmak, T.S., Karakaş, A, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, , 52, (2014)
Devamı »

Projeler

 • İzmit Körfezi-Sapanca Gölü Doğusu (Arifiye-Sakarya) Arasındaki Alanın, Sığ Ve Derin Jeofiziksel Yöntemlerle Kabuk Deformasyonunun Analizi Ve Mühendislik Jeolojisi Özellikleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Geyve (Sakarya)-Bandırma (Balıkesir) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Paleosismolojisi
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Van ili ve çevresindeki aktif fayların geometrisinin, deformasyon biçimi ve kaynağının belirlenerek, bölgenin sismotektonik modelinin oluşturulması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »