17 Kasım 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The rheological structure of the lithosphere in the eastern Marmara Region, Turkey", Bülent Oruç,Tuba Sönmez, Journal of Asian Earth Sciences, 139, 183-191, (2017)
 • "Lithospheric flexural strength and effective elastic thicknesses of the Eastern Anatolia (Turkey) and surrounding region", Bülent Oruç, David Gomez-Ortiz, Carole Petit, Journal of Asian Earth Sciences, 150, 1-13, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Doğu Marmara Bölgesinin Moho Derinliklerinin Gravimetrik ve İzostazik Yöntemlerle Kestirimi ve Kabuk Denge Analizleri.", Tuba Sönmez, Bülent Oruç, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 38, 115-128, (2017)
 • "Determination of Horizontal Locations and Depths of Magnetic Sources Using Continuous Wavelet Transform", Bülent ORUÇ, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 34, 177-190, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Mechanisms of Isostasic Compensation in Central Anatolian Lithosphere", Bülent Oruç, Oya Pamukçu, Tuba Sönmez, Ergin Ulutaş, Haluk Hamit Selim, Mustafa Berkay Doğan, Abstract Book, CENS International Conferenceon Engineering on Natural Sciences, , , (2017)
 • "Integrated geophysical-thermomechanical modelling of the lithosphere in the east Marmara region, Turkey", Bülent Oruç, Berna Tunç, Deniz Çaka, D., Tuba Sönmez, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015 Abstract Book, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, , 333, (2015)
Devamı »

Dersler

 • , Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Orta Anadolu Bölgesinin Litosfer Yapısının Bouguer Gravite Verileri ve İzostazik Analizlerle Araştırılması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Doğu Marmara Bölgesinin Derin Tektonik Yapısının EGM08 Gravite Verileri ve Sismik Tomografi Yöntemiyle Modellenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Sapanca Gölü Güneyindeki Çökellerin Tektono-Sedimantolojik Özelliklerinin Jeolojik, Manyetik ve Rezistivite Yöntemleri ile Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »