27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "VOCs, NO2, SO2, and O3 concentrations at a heavily industrialized region in Western Turkey, and assessment of the carcinogenic risk levels of benzene", 7.1.3 M. Yılmaz Civan, T. Elbir, R. Seyfioglu, Ö. Oğuz Kuntasal, A. Bayram, G. Doğan, S. Yurdakul, Ö. Andiç, A. Müezzinoğlu, S. C. Sofuoglu, H. Pekey, B. Pekey, A. Bozlaker, M. Odabasi, G. Tuncel, Atmospheric Environment, 103, 102-113, (2015)
 • "Identification of Volatile Organic Compounds and Particulate Matters in an Urban and Industrial Areas of Turkey", 7.1.2 H. Pekey, B. Pekey, D. Arslanbaş, Z. Bulut Bozkurt, G. Doğan, G. Tuncel, Ekoloji, 24 (94), 1-9, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Identifying Environmental Impacts of Cement Production with Life Cycle Assessment: Literature Review", Simge Cankaya and Beyhan Pekey, Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 9, 251-267, (2015)
 • "The Assessment of Exposure to Whole-Body Vibration And Noise in a Metal Processing Plant", Beyhan Pekey, Hakan Pekey, Nagehan Akduman, European International Journal of Science and Technology, 4 (2) , 137-144, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Identifying Environmental Impacts of Cement Production with Life Cycle Assessment: Literature Review", Simge Çankaya, Beyhan Pekey, Ecology & Safety 2015 , Ecology & Safety 2015 24th International Conference Ecology & Safety , , , (2015)
 • "DÜZCE İLİNDE PARTİKÜL MADDE (PM10) KONSANTRASYONLARININ VE ELEMENT İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Zehra Bozkurt, Fatih Taşpınar, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Özlem Özden Üzmez, Beyhan Pekey, Hakan Pekey, 6. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 6. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Hava kirliliği ve Kontrolu I, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çevre Müh. Fiziksel Kimyasal Yöntemler, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Farklı Mikro Çevrelerin İç Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Maruziyet Risklerinin Değerlendirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • KOCAELİ İLİ TOPRAKLARINDA PAH, PCB, PESTİSİT VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »