22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Riskli gruplara CMV- Seronegatif kan transfüzyonu için bağışçı kanlarında serolojik tarama gerekli mi? ", Mutlu, B., A. Günlemez, G.Türker, A.S. Gökalp, A.Willke , Mikrobiyoloji Bülteni , 42(2), 337-341 , (2008)
Tez:
0-
2) "- İnaktif HBs Ag taşıyıcılığı ile HBeAg negatif kronik B hepatiti ayrımında HBsAg düzeyleri yol gösterici olabilir mi?", Sayan M., B. Mutlu, S.Erdoğan, M. Meriç, A.Willke , Mikrobiyoloji Bülteni , 41(1), 87- 93 , (2007)
Tez:
0-
3) "Kısa bildiri: Mikropartikül enzim immunosassay ile düşük titrede saptanan Anti-HCV pozitifliği hepatit C virus enfeksiyonunun tanısında kullanılabilir mi? ", Sayan M., M. Meriç, B. Mutlu, S. Çelebi, A. Willke , Mikrobiyoloji Bülteni, 40(1-2), , 81- 84, (2006)
Tez:
0-
4) " Risk factors for ciprofloxacin resistace among Escherichia coli strains isolated from community- acquired urinary tract infections in Turkey ", Aslan H., O.K.Azap, O. Ergönül, F.Timurkaynak, on behalf of the Urinary Tract Infection Group (B. Mutlu), Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 56 (5), , 914-918, , (2005)
Tez:
0-
5) "H.E.Ercan. M.Akın Decreased plasminogen activator inhibitor-1 levels in coronary artery aneurysmatic patients ", Ercan E., I.Tengiz, C.Duman, C.Sekuri, E. Aliyev, B.Mutlu, , Journal of Thrombosis and Thrombolysis , 17(3), , 207-211, (2004)
Tez:
0-
6) "Prosthesis culture 6 months after implantation and the effect of haematogenous seeding in arat model ", Culha M., O. Acar, B.Mutlu. S. Ozdamar, N.Mutlu, O.Komur, A. Gökalp , Internatinal Journal of Impotence Research , 16, 231 -234, (2004)
Tez:
0-
7) " methicillin- resistant Staphylococcus aureus outbreak in a new üniversity hospital due to a strain transferred with an infected patient from another city six months previsously ", Tansel O., F.Kuloğlu, B.Mutlu, R.M. Anthony, A.Uyar,H.Vahaboglu,G.L. French , New Microbiologica , 26, 175-180 , (2003)
Tez:
0-
8) "The effect of acute phase proteins on serum albumin, transferin and haemoglobin in haemodialysis patients ", Kalender B.,B.Mutlu, M.Ersöz, A.Kalkan, A.Yılmaz , International Journal of Clinical Practice (2002). , 56(7), 505-508, (2002)
Tez:
14-