24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) " Grup A Beta- hemolitik streptokok nedenli akut tonsillofarenjit tedavisinde tek doz benzatin penisilin G uygulaması ", Mutlu B, Z.Akçam, M.Akçam, H.Leblebicioğlu, H.Vahaboğlu, Flora , 7(1), , (2009)
Tez:
-
2) " Çocuk hematoloji kliniğinde çok sayıda transfüzyon alan hastalarda hepatit ve insan immün yetersizlik virus sıklığı Turkish ", Sarper N, E.Zengin, B.Mutlu, S.Ç.Kılıç. , Turkish Journal of Hematology TJH- , , ) 61587 , (2008)
Tez:
-
3) "Febril nötropenili hastalarda kandidaya özgül TAQ- MAN PZR’ın invaziv fungal infeksiyon tanısındaki değeri ", Budak F., S.K. Özcan, B. Mutlu, H. Vahaboğlu , ANKEM Derg , 21(1), 14-18 , (2007)
Tez:
-
4) " İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının tedavide sık kullanılan antibakteriyellere karşı duyarlılıkları ", Yuluğkural Z., B.Mutlu, Trakya Üniv Tıp Fak Derg , 24(1), 162 -164 , (2007)
Tez:
-
5) "Nötropenik Enterokolit: Olgu Sunumu ", Yuluğkural Z., H. Üçkardeş, B.Mutlu, A. Hacıhanefioğlu , Trakya Üniv Tıp Fak Derg , 24(2), 162-164 , (2007)
Tez:
-
6) "Serum levels of hepatoprotective peptide adiponectin in non-alcolic fatty liver disease ", Aygun C., O. Senturk, S. Hulagu, S.Uraz, A. Celebi, T.Konduk, B. Mutlu, Z.Canturk , European Journal of Gastroenterology& Hepatology , 18(2), 175-180, (2006)
Tez:
-
7) "Sağlık çalışanlarında Kızamık ve Kabakulak seroprevalans çalışması ", Rüzgar M., B. Mutlu, A.Willke , Klimik Dergisi , 19(2), , 69 -70 , (2006)
Tez:
-
8) "HIV- negatif hastada penil Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu ", Mutlu N., A. Sarıbacak, B. Mutlu , Türk Üroloji Dergisi , 32(4), 554 -556 , (2006)
Tez:
-
9) "- Case report: Peritonitis by Penicillium spp. In a patient undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis ", Keceli S., I. Yegenaga, N. Dagdelen. B. Mutlu, H. Uckardes, A. Willke , Internatinal Urology and Neprology , 37, 129-131 , (2005)
Tez:
-
10) "Spontan nontravmatik gazlı gangren: Bir olgu sunumu , ", Karali E.A., B.Mutlu, A.Willke , Klimik dergisi , 18(2), 83-85 , (2005)
Tez:
-
11) " Kan donörlerinde hepatit B ve C virusu, insan immun yetmezlik virusu ve sifiliz seroprevalansı ", Mutlu B., M.Meriç, A.Willke, Mikrobiyoloji Bülteni , 38(3), 445 -448 , (2004)
Tez:
-
12) " Kan donörlerinde hepatit B ve C virusu, insan immun yetmezlik virusu ve sifiliz seroprevalansı ", Mutlu B., M.Meriç, A.Willke, Mikrobiyoloji Bülteni , 38(3), 445 -448 , (2004)
Tez:
-
13) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde nozokomiyal infeksiyon etkeni olan bakterilere karşı bazı dezenfektanların etkilerinin karşılaştırılması ", Karadenizli A., B.Mutlu, S.Gündeş, K.Ergen, H.Vahaboğlu, R.Bingöl , Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , 33(2):, 130 -133 , (2003)
Tez:
-
14) " Nedeni Bilinmeyen Ateş:45 Olgunun Değerlendirilmesi ", S.G.Gündeş, B.Mutlu, S.Akhan, H.Vahaboğlu, A.Willke, Klimik Dergisi , 15(2), 39-42, (2002)
Tez:
-
15) "The efficacy of topical ciprofloacin and topical piperacillin/tazobactam in the treatment of experimental pseudomonas keratitis ", Ay G.M., B.Mutlu, A.Yanyalı, S.Ç.Akhan, Y.Çağlar , Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty , 35(1), , (2002)
Tez:
-