24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2007 | Tez Konusu: Sağlıklı kan bağışçılarında Nükleik Asit Amplifikasyon teknolojisi yöntemi ile Hepatit B virus DNA’sının araştırılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Selda Karakadıoğlu Bali
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2005 | Tez Konusu: İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının tedavide sık kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının belirlenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Zerrin Yuluğkural-
Diğer Danışman: | Durum: Bitti