20 Ekim 2018 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Event-Driven And Real Time Data Monitoring System For Photovoltaic Systems", Burak Inner, Kadir Beyazli, Emrah Gümüş, Şule Çiloğlan, International Conference on Research in Education and Science (ICRES), International Conference on Research in Education and Science (ICRES), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "Güneş Panelleri için Bluetooth ile Veri İzleme Sistemi", Burak İNNER, 25. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), 25. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), , , (2017)
Tez:
Ulusal
3) "Programlama Dersleri İçin Otomatik Değerlendiricilerin Karşılaştırılması", Mert Eroğlu, Burak İnner, 8th International Congress on New Trends in Education, 8th International Congress on New Trends in Education, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Real Time Report Application Based On Learning Record Store", Erdem Kısmet, Burak İnner, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Genel Stewart Platformları (GSP) için Boyutsal Eniyileme Yazılımının ve Yeniden Ayarlanabilir 3 Bacaklı bir GSP Mekanizmasının Geliştirilmesi", Burak İNNER, Serdar KÜÇÜK, , TOK 2014, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2014, 1, 460-465, (2014)
Tez:
Ulusal
6) "Bilgisayar Programlama Dersleri İçin Moodle Ve Sanal Programlama Laboratuvar Etkinlik Önerisi", Burak İnner, 4th Internatıonal Conference On New Trends In Educatıon And Theır Implications, 4th Internatıonal Conference On New Trends In Educatıon And Theır Implications, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
7) "HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI OLARAK ETKİLİ MOODLE ETKİNLİKLERİ KULLANIM ÖRNEĞİ", burak inner, , 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS (ICONTE), , , (2013)
Tez:
Uluslararası
8) "MOODLE ÜZERİNDEN SINAV İÇİN KISITLANMIŞ BİLGİSAYAR ORTAMI ÖNERİSİ, KARŞILAŞAN PROBLEMLER ve ÖNERİLER", burak inner, , 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS (ICONTE), , , (2013)
Tez:
Uluslararası
9) "Farklı Yapıdaki Stewart Platformlarının Tek Bir Çatı Üzerinden Tasarımı Ve Benzetimi", burak inner, serdar küçük, zafer bingül, , Ulusal Otomatik Kontrol Toplantısı (TOK), , , (2010)
Tez:
Ulusal
10) "Sıkıştırılmış Sekizli Ağaç ve Sekizli Ağaç Veriyapı ile Hiyerarşik Ağaç Temelli Algoritmaların Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırılması", Burak İnner, F. Erdoğan Sevilgen, I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı (BAŞARIM09) Konferans Bildirileri Kitabı, I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, , , (2009)
Tez:
Ulusal
11) "Laboratuvar Uygulamasında Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımında Karşılaşılan Problemler, Tecrübeler Ve Çözüm Önerileri", Burak İnner, 9th International Educational Technology Conference Proceedings Book, IETC 2009 Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, , 127-134, (2009)
Tez:
Uluslararası
12) "ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN (MOODLE) ÖRGÜN ÖĞRETİM LABORATUVAR UYGULAMALARINDA KULLANILMASI", Burak İNNER, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES 2007, 2, 917, (2007)
Tez:
Ulusal
13) "N-Cisim Algoritmalarinin Karsilastirilmasi", Burak Inner, Fatih Erdogan Sevilgen, ELEKTRİK-ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, ELECO 2004 Sempozyumu, Bursa, Türkiye, , , (2004)
Tez:
Ulusal