28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Photocatalytic activities of polyaniline-modified TiO2 and ZnO under visible light: an experimental and modeling study", Bilge Özbay, Nevim Genç, İsmail Özbay, Baha Bağhaki, Sibel Zor, Clean Technologies and Environmental Policy, 18, 2591-2601, (2016)
 • "Application of O3/UV/H2O2 oxidation and process optimization for treatment of potato chips manufacturing wastewater", Ayla Arslan, Eylem Topkaya, Bilge Özbay, İsmail Özbay, Sevil Veli, , Water and Environment Journal, , , (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İç Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşikler ve Sağlık Üzerine Etkileri", Bilge Alyüz ve Sevil Veli, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 109-116, (2006)
 • "Ağır Metal İçeren Atıksu Arıtımında Kullanılan Düşük Maliyetli Adsorbentler", Bilge Alyüz ve Sevil Veli, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3/2005, 94, (2005)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kocaeli İlinde Tıbbi Atık Yönetimi", Bilge Özbay, Şenay Çetin Doğruparmak, Savaş Ayberk, , UKAY 2010, , 115-121, (2010)
 • "İşçi Sağlığı Açısından Gürültü Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Boya Fabrikası Örneği", Seda ASLAN, Bilge ALYÜZ, Zehra BOZKURT, Ayça N. TOKSÖZ, Blacksea International Environmental Symposium, August 25-29 2008, , , 456-467, (2008)
Devamı »

Dersler

 • Professional English II, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Dilovasında Yer Seviyesindeki Ozon Konsantrasyonlarının Modellenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Kağıt Endüstrisi Atıksularında Adsorplanabilir Organik Halojenlerin Giderimi
  DPT tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Katalitik Yöntemlerin İleri Atıksu Arıtma Teknolojilerine Uygulanması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »