25 Mart 2017 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Kinetic, thermodynamic and equilibrium studies for adsorption of azo reactive dye onto a novel waste adsorbent: charcoal ash", İsmail Özbay, Utkan Özdemir, Bilge Özbay, Sevil Veli, DESALINATION AND WATER TREATMENT, Accepted, , (2013)
 • "Modeling the Effects of Meteorological Factors on SO2 and PM10 Concentrations with Statistical Approaches", Bilge Özbay, CLEAN – Soil, Air, Water, 40(6), 571-577, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İç Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşikler ve Sağlık Üzerine Etkileri", Bilge Alyüz ve Sevil Veli, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 109-116, (2006)
 • "Ağır Metal İçeren Atıksu Arıtımında Kullanılan Düşük Maliyetli Adsorbentler", Bilge Alyüz ve Sevil Veli, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3/2005, 94, (2005)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kocaeli İlinde Tıbbi Atık Yönetimi", Bilge Özbay, Şenay Çetin Doğruparmak, Savaş Ayberk, , UKAY 2010, , 115-121, (2010)
 • "İşçi Sağlığı Açısından Gürültü Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Boya Fabrikası Örneği", Seda ASLAN, Bilge ALYÜZ, Zehra BOZKURT, Ayça N. TOKSÖZ, Blacksea International Environmental Symposium, August 25-29 2008, , , 456-467, (2008)
Devamı »

Dersler

 • Professional English II, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Dilovasında Yer Seviyesindeki Ozon Konsantrasyonlarının Modellenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Kağıt Endüstrisi Atıksularında Adsorplanabilir Organik Halojenlerin Giderimi
  DPT tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Katalitik Yöntemlerin İleri Atıksu Arıtma Teknolojilerine Uygulanması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »